Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Omezte duplicitu úsilí v oblasti auditů etického obchodu prostřednictvím auditu etického obchodu členů SEDEX (SMETA) provedeného naší společností.

Výměna etických dat dodavatelů (SEDEX) je internetový systém určený na pomoc organizacím při řízení dat o personálních postupech v jejich dodavatelském řetězci. Členové mohou přímo zveřejnit své zprávy o auditu SMETA v systému SEDEX, kde je mohou vidět všichni zákazníci.

Členové SEDEX schválili pokyny osvědčených postupů, společnou metodiku ke zlepšení standardů auditu a na podporu vzájemného přijímání zpráv o auditu. Kromě zásad základního kodexu ETI, SMETA rovněž přezkoumává výkon podle práva na práci migrujících pracovníků, systémů řízení a provedení, zadávání smluv subdodavatelům, práce z domova a ekologických otázek.

Před auditem vyžadujeme přístup k dotazníku vlastního hodnocení, které již byly vyplněny organizacemi, ve kterých má být proveden audit. Trvání auditu na místě je obvykle jeden až čtyři dny podle počtu zaměstnanců. Na konci auditu se na pracovišti ponechá plán nápravných opatření a je poskytnuta úplná zpráva, která je zavedena do databáze SEDEX. Po dokončení procesu auditu s vámi můžeme spolupracovat na ověření, zda byly splněny plány nápravných opatření.

Již dlouho a významným způsobem jsme zapojeni do auditů udržitelnosti podle požadavků různých zákonů a norem. Jsme zakládajícím členem skupiny auditorů přidružených k SEDEX, která spolupracuje se SEDEX na podporu sbližování metodiky auditů a podávání zpráv.

Zjistěte si informace o tom, jak audity SMETA poskytované naší společností mohou vám a vašim dodavatelům pomoci při dodržování etických požadavků pro obchodování.