Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jak můžete prokázat environmentální odpovědnost?

Zákazníci, spotřebitelé a další zainteresované subjekty se ve stále větší míře zajímají o environmentální dopad jejich aktivit, výrobků a služeb, které spotřebovávají Očekávají od společností, že vyhovují environmentálním normám a prokazují své odhodlání snižovat environmentální dopad svých každodenních aktivit. To může být náročné, ale také příležitostí prokázání vaší environmentální odpovědnosti a náskoku před konkurencí a představení vašeho odhodlání existujícím i potenciálním zákazníkům.

Výhody

 • Efektivní řízení environmentálních otázek
 • Lepší shoda s environmentální legislativou
 • Prevence znečistění
 • Snížení spotřeby energie a zdrojů, čímž se redukují provozní náklady
 • Neustálé zdokonalování environmentálního přístupu
 • Redukce rizika a znevýhodnění a předcházení soudním sporům
 • Vyšší důvěra zainteresovaných subjektů
 • Zvýšení morálky zaměstnanců
 • Nové obchodní příležitosti u zákazníků, kteří dbají na ochranu životního prostředí

Prokažte vysokou úroveň shody s pravidly ochrany životního prostředí, když se ucházíte o mezinárodní zakázky nebo expandujete na místních trzích.

Nabízíme širokou škálu školicích kurzů pro normu ISO 14001:2015 upravených pro potřeby vaší společnosti. Pro více informací kontaktujte vaši regionální kancelář SGS.

Další služby v oblasti systémů environmentálního managementu

 • Hodnocení rozdílů podle požadavků normy ISO 14001:2015
 • ISO 14064 - Certifikační a školicí služby pro Stanovení a vykazování skleníkových plynů
 • Integrované systémy řízení: souběžný audit a certifikace s dalšími systémy řízení, které máte zavedeny
 • Hodnocení rozdílů nebo certifikace podle požadavků normy ISO 50001:2011 (Systém řízení hospodaření s energiemi)
 • Řešení auditů podle dalších dohodnutých kritérií plnění environmentálního závazku
 • Ověření zprávy o udržitelnosti: nezávislé ověření společenských a environmentálních zpráv podle dalších standardů, jako jsou GRI a AA1000

Ukažte přijetí zásad systému environmentálního managementu vaší společností prostřednictvím hodnocení a certifikace podle normy ISO 14001:2015 od SGS.