Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Informativní školení ISO 50001 pro systémy energetického managementu (EnMS) od společnosti SGS - získejte porozumění týkající se požadavku, aby organizace měla EnMS.

Toto školení bylo navrženo tak, aby vám pomohlo pochopit požadavky, aby organizace zřídila, implementovala, udržovala a zdokonalovala systém energetického managementu (EnMS).

ISO 50001 je nová mezinárodní norma poskytující rámec, který vám pomůže řídit dodávku a spotřebu energií v organizacích. Vztahuje se na všechny aspekty využití energií a umožňuje vám pomoci organizaci přijmout systematický přístup k zajištění neustálého zlepšování energetického výkonu.

Proč si vybrat školení v oblasti ISO 50001 od společnosti SGS?

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

  • porozumět pokynům a aplikaci systémů energetického managementu stanoveným normou ISO 50001;
  • vysvětlit účel normy ISO 50001 a výhody, které plynou organizaci z jejího používání;
  • nastínit klíčové koncepty a přístupy k systému energetického managementu;
  • s odkazem na cyklus Plánovat - Zavést - Zkontrolovat - Využít popsat strukturu, rozsah a účel normy ISO 50001;
  • nastínit klíčové definice a terminologii normy ISO 50001;
  • stručně shrnout relevantní legislativu energetického managementu;
  • identifikovat prameny práva a zdroje informací týkající se legislativy energetického managementu;
  • nastínit hlavní požadavky normy ISO 50001.

Pokud máte v plánu zúčastnit se dalšího školení EnMS, například školení interních auditorů a vedoucích auditorů, během tohoto kurzu získáte znalosti a porozumění v oblasti normy ISO 50001, které vám umožní vytvořit si auditorské dovednosti.

Školení zahrnuje přednášku a cvičení v podobě workshopů.

Od účastníků se nevyžaduje, aby před přihlášením do tohoto kurzu měli znalosti o systémech energetického managementu nebo normě ISO 50001.

Osvědčené školení zaměřené na ISO 50001 EnMS poskytované předním poskytovatelem vzdělávacích kurzů

Naše kurzy jsou pořádány lektory, kteří jsou odborníky na systém správy životního prostředí a zkušenými školiteli. Vaše znalosti a schopnosti se budou rozvíjet prostřednictvím interaktivního a praktického přístupu k učení.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes, abyste se přihlásili na informativní školení v oblasti ISO 50001.