Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Školení vedoucích auditorů /auditorů systémů dle ISO 50001 poskytované společností SGS, naučte se, jak provádět audity systémů energetického managementu (EnMS).

Toto pětidenní školení poskytuje možnost jak pro environmentální, tak pro energetické profesionály managementu k aktualizaci jejich auditorských dovedností v oblasti EnMS.

Proč si vybrat školení v oblasti ISO 50001 od společnosti SGS?

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

 • vysvětlit účel normy ISO 50001 a výhody, které organizaci plynou z jejího používání;
 • nastínit klíčové koncepty a přístupy k systému energetického managementu;
 • s odkazem na cyklus Plánovat - Zavést - Zkontrolovat - Využít popsat strukturu, rozsah a účel normy ISO 50001;
 • nastínit klíčové definice a terminologii normy ISO 50001;
 • stručně shrnout relevantní legislativu energetického managementu;
 • identifikovat prameny práva a zdroje informací týkající se legislativy energetického managementu;
 • popsat principy, procesy a techniky používané pro hodnocení rizika a jejich význam ve všech systémech energetického managemenu;
 • nastínit a interpretovat požadavky specifikace řídicích systémů podle ISO 50001 v souvislosti s auditem;
 • efektivně plánovat a provádět audit managementu a provozu organizace v souladu s požadavky relevantních kritérií auditu EnMS;
 • podat zprávu o auditu, včetně vytvoření platného, věcného a hodnotného hlášení o neshodách;
 • provést činnosti navazující na audit, včetně vyhodnocení účinnosti nápravných a preventivních opatření.

Tento kurz zahrnuje přednášku a praktická cvičení. Od účastníků se očekává, že před přihlášením do tohoto kurzu budou mít základní znalosti o systémech energetického managementu nebo normě ISO 50001. 

Akreditace IRCA

Jsme akreditováni pro celý svět mezinárodním registrem certifikovaných auditorů (IRCA). Obraťte se na vaši místní kancelář společnosti SGS, abyste získali podrobné údaje o kurzech, které jsou k dispozici ve vašem regionu.

Tento kurz je akreditován IRCA, č. A17574.

Osvědčené školení zaměřené na ISO 50001 EnMS poskytované předním poskytovatelem vzdělávacích kurzů

Naše kurzy jsou pořádány lektory, kteří jsou odborníky na systémy správy životního prostředí a zkušenými školiteli. Vaše znalosti a schopnosti se budou rozvíjet prostřednictvím interaktivního a praktického přístupu k učení.

Přihlaste se na naše školení ISO 50001 EnMS a kontaktujte ještě dnes vaši místní kancelář společnosti SGS.