Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Otázka spotřeby energie se těší stále většímu zájmu napříč všemi průmyslovými odvětvími, a to nejen kvůli bezprostřednímu vlivu na výrobní náklady, ale také kvůli značnému dopadu na environmentální udržitelnost.

Zlepšení týkající se energetické účinnosti v rámci vaší organizace mohou potenciálně znamenat významný podnikatelský přínos. V SGS jsme na to pamatovali a vytvořili jsme služby v oblasti energetických auditů, jejichž cílem je pomoci vám najít ty nejlepší informace, které přinesou možnosti pro zlepšení. Služby v podobě energetických auditů jsou hlavní složkou našich specializovaných služeb v oblasti energetické účinnosti a prvním krokem k dosažení komplexní strategie hospodaření s energiemi.

Náš audit vám poskytne jasné povědomí o spotřebě energie ve vašich budovách a prostorách. Kvantitativní zjištění mohou vést k zásadním praktickým směrnicím pro:

  • trvalé zlepšování účinnosti výroby
  • rozpoznání možností pro úspory nákladů v oblasti energetické účinnosti

Podrobné činnosti v souvislosti s auditem, který začne vypracováním inventury spotřeby energie, budou vykonávány s cílem stanovit, u kterých budov a prostor je nutné zaměřit se na racionalizaci jejich energetických profilů. Budou také provedena měření přímo na místě, aby se vyčíslily kritické provozní parametry. Po stanovení profilu spotřeby energie bude možné identifikovat možnosti potenciálních úspor energie. S odkazem na výsledky energetických auditů je možné zorganizovat a naplánovat strategie hospodaření s energiemi a konkrétní programy na snížení spotřeby energie.

Naše služby v oblasti energetických auditů mohou přinést celou řadu dalších výhod. Zjištění vyplývající z energetického auditu mohou vašemu managementu sloužit jako dobrá reference pro podporu komerčních rozhodnutí. U svých zákazníků si můžete vysloužit pověst firmy zaměřené na udržitelnost. Vzhledem k tomu, že dříve či později bude schválen zákon o energetické účinnosti, můžete si díky včasné přípravě zvýšit konkurenceschopnost.

V řadě odvětví už jsou zkušenosti s lepší energetickou a výrobní účinností potom, co byly provedeny naše energetické audity. SGS je světovou jedničkou v oblasti kontroly, ověřování, testování a certifikace se sítí více než tisíce poboček a laboratoří po celém světě. Vzhledem k této skutečnosti neexistuje společnost, jež by byla lépe vybavena k poskytování masivních řešení, které nejlépe vyhovují vašim potřebám v oblasti energetické účinnosti.