Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Toto školení poskytuje profesionálům v oblasti kontinuity obchodu nezbytné dovednosti pro provádění auditů systémů řízení kontinuity obchodu (BCMS) první, druhé a třetí strany podle požadavků ISO 22301.

Na konci školení budete schopni:

  • Popsat účel BCMS včetně principů, postupů a technik pro řízení a hodnocení systému BCM
  • Vysvětlit účel a obsah normy ISO 22301 
  • Vysvětlit úlohu auditora BCMS při plánování, provádění, hlášení a následném uskutečnění auditu BCMS v souladu s ISO 19011
  • Mít hluboké znalosti procesu auditu a certifikace dle ISO 22301
  • Mít dovednosti a znalosti nezbytné pro plánování, provádění, hlášení a následné uskutečnění auditu třetí stranou na základě požadavků ISO 22301 v souladu s ISO 19011
  • Interpretovat požadavky ISO 22301 v souvislosti s auditem BCMS

Toto školení je navrženo pro ty, kteří mají obecné zázemí v oblasti řízení kontinuity obchodu a mají základní znalost požadavků normy ISO 22301

Toto školení je certifikováno mezinárodním registrem certifikovaných auditorů (IRCA).

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a dozvíte se o tom, jak školení vedoucích auditorů ISO 22301 od SGS může pomoci vám a vaší organizaci.