Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zásady Equator Principles představují dobrovolný rámec řízení úvěrových rizik a soubor pravidel pro posuzování environmentálních a sociálních rizik při financování projektů.

Osvojením těchto zásad má finanční sektor soubor měřítek společenské a environmentální odpovědnosti pro řízení těchto rizik spojených s financováním projektů rozvoje v globálním rámci.

Záměrem iniciativy Equator Principles je, aby každá finanční instituce přijala systém řízení založený na zásadách equator principles, který zahrnuje minimální interní požadavky na hloubkovou prověrku a zodpovědné finanční hodnocení projektů. Cílem této iniciativy je zajistit, aby vámi financované projekty byly schopny splňovat určité společenské a environmentální požadavky.

Finanční instituce a podporovatelé projektů jsou dnes ještě více než kdy v minulosti pod tlakem z důvodu pociťované nedostatečné transparentnosti a řízení rizik z pohledu společenské a environmentální odpovědnosti. Přijetím a provedením auditu plnění zásad Equator Principles ve vztahu k vašim projektům budete schopni prokázat bankám, podporovatelům, investorům, vládním úřadům a ostatním zainteresovaným subjektům svou oddanost zásadám společenské a environmentální odpovědnosti. Společnost SGS poskytuje služby spolehlivého a komplexního posouzení rizik z pohledu zásad Equator Principles institucím, které financují velké infrastrukturální a průmyslové projekty po celém světě.

SGS je přední společností v oblasti hodnocení environmentální a sociální odpovědnosti. Kombinace naší fundovanosti v otázkách financování projektů a globálních zásad upravujících environmentální a společenskou odpovědnost se projeví v plném a komplexním hodnocení, které od nás obdržíte. Prostřednictvím posouzení z hlediska zásad Equator Principles společností SGS se prověří a překontroluje způsob, jakým vaší činností přistupujete k deseti zásadám zahrnutým do tohoto dokumentu:

  • revize a kategorizace projektů
  • hodnocení společenského a environmentálního dopadu
  • platné společenské a environmentální standardy
  • akční plán a systém řízení
  • konzultace a utajení informací
  • mechanismus řešení stížností
  • nezávislé posouzení
  • smlouvy
  • nezávislý monitoring a výkaznictví
  • výkaznictví.

Zásady Equator Principles se staly uznávaným standardem v oboru v oblasti řízení environmentálních a sociálních rizik. Spojte se s námi za účelem posouzení z hlediska zásad Equator Principles a prokažte tím svoji oddanost k environmentálně a sociálně zodpovědnému financování projektů.