Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Posouzení stanoviště větrné turbíny poskytované společností SGS - posuzuje, ověřuje a optimalizuje vaše umístění stavby pro zabezpečení technické a ekonomické životaschopnosti vašeho projektu využití větrné energie.

Pro zajištění úspěšnosti projektu využití větrné energie musíte hned od začátku činit správná rozhodnutí. Naše posouzení stanoviště větrné turbíny vám nabízí přesná posouzení problémů specifických pro vaše umístění stavby a zajišťuje technickou a ekonomickou životaschopnost vašeho projektu využití větrné energie.

Proč zvolit posouzení stanoviště větrné turbíny od společnosti SGS?

Můžeme vám pomoci:

  • minimalizovat riziko a zajistit úspěšný projekt využití větrné energie posouzením jeho technické a finanční životaschopnosti, 
  • získat přesná a spolehlivá hodnocení a výpočty k problémům specifickým pro umístění stavby a 
  • vyvíjet vaše projekty spolehlivým a finančně zdravým způsobem.

Důvěryhodné posouzení stanoviště větrné turbíny od předního světového dodavatele

Jako světová jednička v posuzování stanovišť větrných turbín vám nabízíme bezkonkurenční zkušenosti s projekty využití větrné energie, moderní zdroje a globální dosah. Naše obrovské zkušenosti se rozpínají do každé fáze projektu - od koncepčního vývoje, projektování, výroby, instalace a uvedení do provozu až po dále probíhající inspekce v provozu. V důsledku toho jsme vaším ideálním partnerem pro celou životnost vašeho projektu využití větrné energie.

Naše služby pro posouzení stanoviště větrné turbíny mohou zahrnovat:

  • Ověření předběžných údajů: poskytnutím přesných projektových dat pro vstupy do technických a finančních modelů
  • Technické ověření: posouzení faktorů jako modely turbín, účinky větrných farem a terénní podmínky, jež vám umoží identifikovat jakékoliv technické problémy
  • Ekonomické posouzení:podrobné finanční kalkulace a odhady poskytující vám přehled celkové účinnosti a výroby energie vaší větrné farmy
  • Optimalizace: optimalizace všech technických a finančních aspektů a vytvoření komplexní sady zpráv pomáhající vám činit informovaná rozhodnutí ohledně životaschopnosti vašeho projektu využití větrné energie
  • Měření:poskytování meteorologických měření na místě
  • Posuzování:posouzení klimatických podmínek, faktorů životního prostředí, podmínek zeminy, hrubé produkce, předpokladů zatížení, ztrát v důsledku brázd turbulence, dostupnosti, elektrických ztrát čisté produkce, energetického výtěžku a proměnlivosti a projekčního ověření
  • Výpočty:kalkulující s faktory jako zatížení a odhadovaná životnost a prognóza výroby

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak vám naše služby v oblasti posouzení stanoviště mohou pomoci optimalizovat vaše umístění stavby a zajistit technickou a ekonomickou životaschopnost vašeho projektu využití větrné energie.