Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pro snížení zdravotních rizik na vašem pracovišti provádí společnost SGS posuzování rizik na zdraví. Chraňte vaše zaměstnance a poskytněte jim bezpečné a zdravé pracovní prostředí – kontaktujte náš zkušený tým ještě dnes.

Vystavení emisím, reziduím a chemikáliím, které jsou vedlejšími produkty průmyslových procesů, může způsobit zdravotní rizika vašim zaměstnancům a návštěvníkům pracoviště. Naše posouzení rizik na lidské zdraví je nedílnou součástí vašeho plánu managementu životního prostředí pro ochranu vašich zaměstnanců před zdravotními riziky kontaminujících látek.

Při našem posuzování rizik na lidské zdraví používáme počítačové mapování k simulaci možných cest znečištění s využitím nejnovějšího softwaru a zobrazovacích technik. Sledujeme hodnoty koncentrací a odhadujeme míru výskytu. Posuzujeme, jaký dopad by tento výskyt mohl mít na vaše zaměstnance a na obyvatelé žijící v okolí.

Tyto údaje můžeme porovnat s nejnovějšími toxikologickými informacemi z mezinárodních databází a pro každou situaci stanovit aktuální bezpečnou úroveň.

Posoudíme také možný dopad na podzemní vodní zdroje a místní ekosystémy.

Rozsáhlé posouzení rizik na lidské zdraví umožní našim odborným týmům zvážit, co musíte uskutečnit pro splnění veškerých příslušných zákonných požadavků pro optimální ochranu zdraví a bezpečnost na vašem pracovišti. Zatelefonujte nám ještě dnes a vyžádejte si řešení pro bezpečnost vašich zaměstnanců.