Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vyhodnocení rizik pro zdroje podzemní vody od společnosti SGS vám pomůže minimalizovat rizika kontaminace vaší vody. Kontaktujte ještě dnes náš zkušený tým a získejte akční plán na ochranu vašich drahocenných vodních zdrojů.

Zdroje podzemní vody jsou cenné pro váš podnik a musí být chráněny. Mohou být v nebezpečí před znečištěním z vašich výrobních procesů a vybavení. Kvůli přirozenému pohybu hladiny podzemní vody, může dojít k rozšíření kontaminace dále do sousedních obcí a způsobit poškození lokálního ekosystému nebo lidského zdraví.

Provádíme hodnocení vaší vody skrze testování migrační rychlosti polutantů zjištěných v prostoru vašeho provozu. Pro zobrazení rizikových oblastí používáme množství softwaru a modelací podzemní vody a vy tak můžete vidět rozsah jakýchkoliv potřebných ochranných zásahů.

Při našem stanovení rizik pro podzemní vody používáme nejnovější počítačové technologie a modelování podzemní vody pro simulaci vodního toku a odvodnění a určení potenciálního šíření kontaminace. Posoudíme také možný dopad vašich postupů na lokální ekosystémy a lidské zdraví.
Obsáhlé vyhodnocení rizik umožní našim zkušeným týmům zvážit jakákoliv nápravná opatření, která budete potřebovat pro úspěch vašeho pracoviště a také pro splnění jakýchkoliv regulatorních požadavků.

Zatelefonujte nám ještě dnes a začněte s testováním, abyste chránili vaše zdroje podzemní vody.