Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

ServiCert pomáhá zvýšit normy výkonu vaší dodávky produktů nebo služeb, chránit hodnotu vaší značky a přidat hodnotu v celé vaší síti dodávky služeb.

Vaši značku definuje stálost a kvalita. Provedení nezávislého posouzení vašeho procesu dodávky služeb se společností SGS je příležitostí ke sledování norem a zlepšení výkonu vaší organizace.

Program ServiCert™ se skládá z těchto prvků:

  • školení o vazbě mezi dodávkou služeb a požadavky zákazníka,
  • školení o shromažďování požadavků zákazníků a vytváření kritérií pro dodávku služeb,
  • tvorby kritérií ze strany klienta a ověření těchto kritérií ze strany společnosti SGS,
  • auditů společnosti SGS shody s kritérii pro dodávku služeb (prostřednictvím auditů systémů, simulovaných nákupů, pozorování, pohovorů, kontroly dokumentace atd.),
  • reportingu (neshody, možnosti zlepšení atd.) a vydání certifikátu ServiCert.

Vaše organizace může využít metodiku ServiCert pro definování, implementaci a sledování kritických kritérií pro výkon dodávky, která jsou ve shodě s vašimi podnikatelskými strategiemi. Naše audity potvrzují úrovně výkonu, kterých dosahuje vaše organizace.

Jestliže již vaše organizace dosáhla certifikace ISO 9001, ServiCert pomůže navázat na práci, kterou jste již provedli, na základě definování pevného rámce řízení kvality orientovaného na výsledky.

Splňte očekávání zákazníků a zlepšete výkon vaší organizace prostřednictvím ServiCert - nezávislé certifikace služeb poskytované společností SGS.