Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zajištění kvality vašich služeb a výrobků je základem pro udržení loajality zákazníka, ať již se pohybujete v jakémkoliv oboru nebo odvětví.

Navíc vaše organizace potřebuje být schopná poskytovat kvalitní služby a výrobky spolehlivým a udržitelným způsobem pro udržení a zvýšení jejího podílu na trhu. My u SGS víme, že řízení kvality je nepřetržitý proces zahrnující zavedení, udržování a zlepšování. Ať již se pohybujete v jakémkoliv sektoru či odvětví, váš podnik bude těžit ze systému řízení jakosti, který vás postaví na stejnou úroveň s mezinárodními standardy.

Nabízíme audity, certifikace a školení systémů řízení jako ISO 9001 a cílené školení v aplikaci technik Lean pro zlepšení vašich operací a optimalizaci toku vašich výrobků a služeb napříč celým hodnotovým řetězcem.

Máme největší síť vysoce kvalifikovaných a zkušených auditorů a školitelů na světě. Můžeme vám poskytnout jasné hodnocení vašich systémů řízení kvality, což vám a vašim zaměstnancům umožňuje neustále zdokonalovat výkony a zvyšovat kvalitu.

Prostřednictvím Akademie SGS měníme lidi a podniky

Jako světová jednička v odborném školení nabízíme excellence centra po celém světě, poskytujeme nejlepší řešení v oblasti vzdělávání a rozvoje přizpůsobená přesně vašim potřebám.

Můžeme se prokázat osvědčenými referencemi se zajišťováním veřejných kurzů, kurzů v podnicích i online kurzů pro největší světové společnosti a vládní organizace. S odbornými školiteli, kteří jsou navíc zkušenými praktiky ve svém oboru, naše školení zahrnuje víc než teorii a poskytuje vám cenné postřehy z praxe. Díky tomu nám můžete důvěřovat, že zajistíme vysoce kvalitní a jednotné školení a rozvoj na každé úrovni vaší organizace, a to všude na světě.

Bez ohledu na váš průmyslový obor, bez ohledu na předmět podnikání, obraťte se na nás, abyste se dozvěděli, jak vám může Akademie SGS pomoci.