Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zajistěte na základě našeho nezávislého posouzení, že váš dodavatelský řetězec a dodavatelské sítě fungují podle norem, které zákazníci očekávají.

Služba certifikace jakosti QualiCert vám pomáhá zlepšit standard výkonu dodávky vašich služeb. Tím, že certifikace QualiCert poskytne vašim klíčovým zainteresovaným stranám schválení osvědčených postupů, pomůže vám chránit pověst značky a posílit potenciál nepřetržitého zlepšování vaší organizace, včetně vnitřní kontroly nákladů.

Služba certifikace jakosti QualiCert™ od společnosti SGS zahrnuje tyto prvky:

  • školení o vazbě mezi dodávkou služeb a požadavky zákazníků,
  • školení o shromažďování požadavků zákazníků a vytváření kritérií pro dodávku služeb,
  • tvorbu kritérií ze strany klienta,
  • veřejnou validaci těchto kritérií nezávislým výborem uznávaných uživatelů služeb, poskytovatelů a odborníků v oboru,
  • naše audity vyhovění kritériím pro dodávku služeb (prostřednictvím auditů systémů, simulovaných nákupů, pozorování, pohovorů, kontroly dokumentace atd.) a
  • reporting (neshody, možnosti zlepšení atd.) a vydání certifikátu QualiCert.

Certifikace QualiCert je nejlépe světově uznávanou úřední známkou o nezávisle ověřené jakosti služby. Také vy můžete využít metodiku QualiCert pro definování, implementaci a sledování kritických kritérií pro výkon dodávky, která jsou ve shodě s vašimi podnikatelskými strategiemi. Naše audity potvrzují úrovně výkonu, kterých dosahuje vaše organizace a pomáhají definovat silný rámec řízení kvality orientovaný na výsledky.

Naši zástupci vám rádi odpoví na všechny otázky, budou naslouchat vašim potřebám a vytvoří návrh na základě vašich požadavků.