Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Norma ISO 9001: 2015 podporuje hlubší externí zaměření na řízení kvality jako součást přístupu vycházejícího z rizik – spolupracujte se společností SGS při přechodu na nové vydání.

ISO 9001:2015 předkládá novou verzi této normy jako nedílnou součást úsilí organizace dosáhnout udržitelného rozvoje a podporuje jej jako nástroj zlepšení celkového výkonu.

V rámci přijetí přístupu vycházejícího z rizik při řízení kvality klade důraz na hlubší vnitřní a vnější zaměření ze strany zainteresované osoby i na důležitost zavedení systému řízení kvality (QMS) jako strategického rozhodnutí organizace.
 
Nabízíme soubor řešení, abychom vám pomohli s přechodem ze současné certifikace podle ISO 9001:2008 na vyhovění požadavkům podle ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 – hlavní změny

Kromě přejmenování a změny umístění některých činností QMS byly zavedeny další důležité nové požadavky.

Organizační souvislosti

Součástí procesu návrhu a zavedení systému řízení kvality musí být v současnosti i organizační souvislosti.

Rizika a příležitosti

Velmi významnou součástí plánování a zavedení systému řízení kvality (QMS) je nový požadavek stanovení rizik a příležitostí, které by mohly mít potenciální dopad na provoz a výkon systému QMS i odpovídající "přiměřená" opatření k jejich řešení.

Leadership

Nejvyšší vedení nyní musí prokázat větší přímé zapojení do systému QMS organizace, a to se zaměřením na "leadership" spíše než na pouhé řízení systému QMS.

Zdokumentované informace

Termíny "zdokumentovaný postup" a "záznam" používané v ISO 9001:2008 byly v celé normě ISO 9001:2015 nahrazeny termíny "zdokumentované informace". Ty jsou definovány jako informace, které musí organizace kontrolovat a udržovat. Každá organizace si může sama určit úroveň a typ dokumentace potřebné pro řízení vlastního systému QMS.

Další požadavky QMS

Došlo také k dalším změnám požadavků na systém QMS, včetně:

  • navrhované konkrétní požadavky pro organizace ve vztahu k provádění procesního přístupu při plánování, zavádění a rozvoji systému QMS;
  • identifikace nezbytných schopností pracovníků, kteří vykonávají práci, která ovlivňuje kvalitu výkonu;
  • identifikace a údržba znalostí potřebných k zajištění toho, aby organizace mohla u výrobků a služeb dosáhnout shody;
  • přístup vycházející z rizik pro zajištění typu a rozsahu kontrolních mechanismů vhodných pro všechny typy externích poskytovatelů.

Struktura a terminologie

ISO 9001: 2015 přejímá strukturu ustanovení uvedenou v příloze SL, která je nyní požadovaným rámcem pro všechny nové a revidované normy ISO. Záměrem této změny je zajistit, aby konečná verze ISO 9001 odpovídala dalším normám systémů řízení. 

Cílem využití struktury přílohy SL je představit požadavky systému QMS důslednějším a racionálnějším způsobem a nikoli nabídnout pouhou šablonu pro systém QMS organizace.

Je důležité poznamenat, že organizace, které již mají systém QMS vyhovující normě ISO 9001, nebudou muset měnit svoji stávající strukturu postupů a dokumentace systému QMS, ani používanou terminologii, aby byly v souladu s ISO 9001:2015.

Přechod z ISO 9001:2008

Organizace, které již mají certifikaci podle ISO 9001:2008, budou mít tři roky na přechod na novou verzi této normy od formálního zveřejnění ISO 9001:2015. Podle současného plánu bude toto období přechodu končit v září 2018.

Jak vám může SGS pomoci?

Abychom vám pomohli porozumět požadavkům ISO 9001: 2015 a myšlení vycházejícího z rizik, nabízíme školicí kurzy. Naše společnost je první organizací v oblasti profesního vzdělávání a rozvoje, která nabízí jednodenní kurzy CPD schválené IRCA.

Naši odborníci mohou připravit gap analýzu dle požadavků normy ISO 9001:2015 tak, aby byl zajištěn hladký a transparentní přechod. Tento postup vaší organizaci pomůže ukázat, do jaké míry stávající systémy a kontroly pokrývají požadavky ISO 9001: 2015, nebo v případě potřeby stanoví implementační akční plán.

Naše společnost bude nabízet audit a certifikaci podle požadavků normy ISO 9001:2015.

Kontaktujte vaši lokální pobočku SGS ještě dnes a započněte proces přechodu na ISO 9001.