Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby SGS pro registrační dokumentaci REACH – pomáháme vám s úspěšným zvládnutím komplexního náročného registračního procesu REACH.

Pokud si nás vyberete jako partnera, budete mít k dispozici experty, kteří vám pomohou s každým krokem v souvislosti s laboratorními testy a přípravou vaší dokumentace pro registraci REACH.

Můžeme za vás vyřídit předložení veškeré dokumentace Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA). Naši odborníci se postarají o všechny technické, vědecké a administrativní stránky systému REACH na průmyslové úrovni.

Můžeme vám pomoci v těchto oblastech:

  • Shromáždění dostupných údajů a analýza chybějících údajů – ideální pro diskuse v rámci Fóra výměny informací o látkách (SIEF)
  • Vyhodnocení charakteristik látek (např. fyzikálně-chemické, toxikologické, ekotoxikologické zkoušky)
  • Komunikace s vaším dodavatelským řetězcem k formulování scénářů expozice (ES) a opatření pro řízení rizik (RMM)
  • Vypracování registrační dokumentace

Zjistěte, jak vám společnost SGS může pomoci svými službami v oblasti REACH při registraci REACH a v rámci SIEF.