Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Stále více směrnic pro používání nebezpečných látek u elektrického a elektronického zařízení klade velkou odpovědnost na výrobce, maloobchodníky i dodavatele, pokud jde o prokázání shody jejich výrobků.

Testování týkající se RoHS prováděné společností SGS vám umožňuje zajistit shodu s příslušnou směrnicí EU ohledně RoHS.

U všech nových výrobků je zapotřebí sledovat koncentrace zakázaných látek, včetně olova (Pb), rtuti(Hg), kadmia (Cd), šestivalentního chromu (Cr), polybromovaných bifenilů (PBB) a polybromovaného difenyl etheru (PBDE).

Vaším úkolem je zajistit, že žádné výrobky nepřesahují limity RoHS ve výši 0,1 % nebo 1,000 ppm (s výjimkou kadmia, jehož množství je omezeno na 0,01 % nebo 100 ppm) podle hmotnosti homogenního materiálu. Nabízíme různé způsoby testování:

nedestruktivní analýzy

Používáme nedestruktivní metody XRF (rentgenová fluorescence).

mokré chemické analýzy

Pokud jsou zjistěny vysoké hladiny zakázaných látek, pak je možné provést další testy, a to s použitím mokré chemické analýzy. Tyto metody testování zakázáných látek umožňují dosažení přesných výsledků a ověřují všechny anomálie zjištěné během rentgenové analýzy.

XRF screening

Pomocí XRF screeningu můžeme rychle získat informaci o přítomnosti nebezpečných látek a jejich pozici ve výrobku. Tato testovací metoda je vhodná zejména pro získání rychlého přehledu o koncovém výrobku.

V EU se RoHS řídí směrnicí 2002/95/ES. Tím se z trhu vyloučí všechny výrobky, které nejsou s touto směrnicí ve shodě? Podobná nařízení existují i v jiných částech světa, například v Číně, Japonsku, Jižní Koreji, USA, Norsku a Turecku. Díky globální síti 26 akreditovaných laboratoří RoHS a více než 1000 odborníků v oboru vám nabízíme partnerství pro veškeré potřebné testování týkající se RoHS.

Zjistěte si další informace o tom, jak společnost SGS může po celém světě pomoci vaší organizaci se splněním požadavků RoHS.