Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jako maloobchodník, který do Evropské unie dováží elektrické a elektronické výrobky, jste povinni prokázat, že vaše zásoby jsou ve shodě s příšlušnou legislativou a směrnicemi ohledně testování RoHS.

Pro správné řízení dodavatelského řetězce od surovin až po součásti a dodávky je nutné zajistit účinný a odolný systém řízení jakosti. Musíte zavést testovací a kontrolní mechanismus, abyste zajistili a prokázali, že dovážené zboží splňuje nezbytné požadavky.

V SGS máme modulární koncepci RoHS pro maloobchodníky/dovozce, která poskytuje komplexní řešení splňující nařízení Evropské unie, například směrnici RoHS 2002/95/ES. Toto řešení můžete navíc kombinovat s našimi inspekčními službami, k nimž patří i konečná náhodná inspekce a certifikace jakosti nebo systému správy životního prostředí.

Naše modulární koncepce RoHS vám pomůže řídit rizika v dodavatelském řetězci tím, že výrobní proces rozděluje na tři moduly:

  • testování součástí (materiálů)
  • technické inspekce/screening
  • inspekce/audit RoHS v továrně

Tyto moduly můžete kombinovat s cílem dosáhnout kontrolního systému šitého na míru pro splnění vašich potřeb. Díky naší globální síti expertů a laboratoří je to flexibilní a úsporný způsob, jak splnit požadavky RoHS.

S pomocí SGS ověřte, zda bylo provedeno příslušné testování RoHS u výrobků, které dovážíte a které jsou předmětem maloobchodního prodeje.