Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Používání nebezpečných látek vyžaduje shodu s přísnými bezpečnostními předpisy, ať už v průběhu používání, nebo během likvidace.

Jakákoli látka, kterou lze považovat za nebezpečnou pro lidi nebo pro životní prostředí, podléhá vlastní přísné sbírce předpisů. V SGS máme zkušenosti i odborné znalosti problematiky celé škály odvětví a sektorů, které nám umožňují poskytovat vám komplexní rady k vašim systémům řízení nebezpečných látek.

Na základě směrnic WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení), IECEE (systém IEC pro testování shody a certifikace elektrotechnických zařízení a součástí) a IECQ HSPM 080000 (řízení procesu používání nebezpečných látek) vám pomůžeme řídit nebezpečné látky bezpečně a komplexně. Je nutné uplatňovat požadavky vyplývající z RoHS (směrnice o zákazu používání nebezpečných látek) a jiných vnitrostátních a globálních norem, aby se organizace mohly stát součástí globálního dodavatelského řetězce. Společnost SGS nabízí služby v oblasti testování, ověřování a certifikací s cílem umožnit vám zapojit se a zároveň poskytuje ujištění, že vaše systémy řízení nebezpečných látek jsou naprosto ve shodě.

Naše týmy odborníků na bezpečnost jsou rozmístěny po celém světě, mají zkušenosti v každém průmyslovém odvětví a oboru a mohou vám nabídnout služby, na které se můžete spolehnout, pokud jde o zajištění shody vašeho systému řízení nebezpečných látek se všemi požadovanými směrnicemi a nařízeními.