Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Nastane-li v nouzový stav, způsobený nebezpečnými látkami, můžete získat podporu naší celosvětové sítě specialistů, nabízející služby reakce na nouzové situace 24 hodin denně po celý rok. Kontaktujte náš tým pro environmentální krizové řízení ještě dnes a zjistěte víc.

Potýká-li se vaše organizace s potenciálně nebezpečnými látkami, budete pro váš klid a dobrou pověst vašeho podniku potřebovat plán odezvy v případě katastrofy. Tyto plány vyžadují efektivní, jasný systém nouzové komunikace, který pomáhá být ve shodě se všemi regulačními předpisy. Potřebujete mít ve vašem bezpečnostním listu (BL) uveden nouzový kontakt a štítky výrobků pro všechny regiony, ve kterých působíte.  

Náš systém nouzové komunikace vás udržuje plně informované v každé fázi akce a zásahu. Poskytneme vám jedno globální kontaktní číslo, obsluhované místními operátory, pracujícími ve více než 60 jazycích. Naše služby odpovědi ve stavu nouze jsou dostupné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu po celý rok a reagují okamžitě na vaše zavolání. Služby jsou poskytovány v místním jazyce, školenými odborníky ze společnosti SGS ve vaší oblasti, kteří jsou důvěrně obeznámeni s vaším BL a s transportem a nakládáním s nebezpečným materiálem.

Naše nouzové komunikační kanály zahrnují:

 • Okamžitá inspekce na místě a komplexní hlášení
 • Nepřetržitá podpora našeho všestranného týmu (zásahový tým, laboratorní služby, analýzy, odborníci na odpad a životní prostředí, přístup ke zprávám a údajům)
 • Služby integrovaného zásahu, spojené s prací revitalizačních expertů na zneškodnění jakékoliv kontaminace
 • Certifikáty o monitoringu pro místní úřady  
 • Spolupráce s místními vymahateli práva regulačními úřady
 • Analýzy vzorků na místě a pečlivé laboratorní vyhodnocení výsledků našimi experty na životní prostředí  
 • Správa vašeho BL s celosvětovým internetovým přístupem k datům
 • Technická podpora při stahování výrobků z trhu
 • Revitalizace prostoru a plány na nakládání s odpady
 • Konečná detailní zpráva o zásahu, klíčová pro konečné vyřešení  
 • Revize pohotovostních plánů a procedury a stanovení ‘získané lekce’ z incidentu

Jsme tu pro vás na telefonu, abychom zmírnili dopad nehody a kritických situací ve kterých hrají roli nebezpečné látky. Zavolejte našemu týmu kvůli pohotovostnímu plánu ještě dnes.