Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše environmentální služby vám pomohou předložit řádné protokoly o bezpečnosti výrobku a požadované spisy tak, abyste splnili všechny právní požadavky reakcí na nouzové situace v případě nehod, při nichž jsou přítomny nebezpečné chemické látky. Zavolejte nám ještě dnes a zjistěte jak.

Při nakládání s nebezpečnými látkami musíte vyhovět velkému množství předpisů. Jako důkaz vaší shody slouží oznamovací protokoly, které musíte předložit příslušným orgánům.

Díky našim bohatým zkušenostem a výběru z celosvětové sítě odborníků vám poradíme, které nařízení a předpisy se týkají vašich výrobků. Můžeme vás také informovat o aktualizacích a dodatcích těchto předpisů, takže vám nikdy nebude hrozit jejich nedodržení.

Poskytujeme pomoc s následujícími oznamovacími protokoly:

Předpis 1272/2008/EC pro klasifikaci, označení a balení (CLP).

Pro účely reakce na nouzovou zdravotní situaci oznámíme příslušnému odpovědnému orgánu složení vašich chemických látek.

Předpis 689/2008/EC o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Pomůžeme vám připravit požadované oznamovací protokoly a nastavit požadovaný objem a zákaznický sledovací systém zakázaných nebo omezených nebezpečných chemických látek.

Směrnice 98/8/EC o biocidních přípravcích.

Pokud vaše výrobky obsahují biocidní produkty, připravíme oznamovací protokol nutný pro žádost k autorizaci.

Předpis 648/2004/EC o detergentech.

Naše laboratoře vám poskytnou nezbytné analytické režimy pro stanovení biologického rozpadu aktivních složek detergentů. Vytvoříme také bezpečnostní komunikaci nutnou pro shodu s přísnými požadavky na označení.

Předpis 1907/2006/EC pro klasifikaci a označení inventáře registrovaných, vyhodnocených a autorizovaných chemických látek (REACH) (jiné než pro registrované látky)

Látky zahrnuté v této směrnici, které splňují kritéria klasifikace nebezpečných látek, nebo které registrované budou muset být, podléhají oznámení o klasifikaci a označení. Pro splnění požadavků vám pomůžeme dodat správné údaje ve správném formátu.

Využijte našich zkušených odborníků a softwarových systémů. Postarají se o požadavky na vaše oznamovací údaje a vy se soustřeďte vaši hlavní podnikatelskou činnost. Zavolejte našim odborníkům v oblasti nouzové komunikace ještě dnes.