Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vaše pracoviště může být potencionálním zdrojem elektromagnetického pole, které může způsobit nepříznivé zdravotní problémy. Abyste zajistili práci v bezpečném pracovním prostředí, kontaktujte naši společnost a vyžádejte si posouzení monitorování elektromagnetického pole. 

Elektromagnetické záření je na vašem pracovišti vytvářeno různými zdroji – od nízkofrekvenčních radiových základních stanic, základních stanic mobilních telefonů a laserových čteček čárových kódů, až po vysokofrekvenční aplikace, jako je například rentgen. Míra zdravotního rizika způsobená elektromagnetickým polem závisí na intenzitě pole.

Pro stanovení potencionálních rizik ve vašich prostorách provádíme monitorování elektromagnetického pole přímo na vašem pracovišti. Nabízíme vyhotovení komplexní zprávy včetně analýzy monitorování a specifických doporučení nutných pro to, aby vaše pracoviště splnilo regulatorní požadavky.

Naši odborní pracovníci používají softwarové balíčky specifické pro dané pracoviště, které přesně podle požadavků vaší činnosti modelují vliv elektromagnetických polí. Naše analýzy elektromagnetických polí jsou prováděny v souladu s mezinárodními směrnicemi a normami.

Pro zlepšení vašeho pracovního prostředí kontaktujte ještě dnes naše odborné pracovníky v oblasti elektromagnetických polí.