Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Abyste se ujistili, že je vaše pracoviště bezpečné, kontaktujte tým zabývající se nakládáním s azbestem společnosti SGS a využijte služby v oblasti identifikace azbestu.

Nezáleží na tom v jakém odvětví pracujete – na vašem pracovišti je mnoho materiálů, které mohou obsahovat azbest. Azbest se v minulosti velmi používal a můžeme ho nalézt ve stavebních materiálech a vybavení, ale také v půdě na bývalých průmyslových pracovištích. Náš tým zabývající se nakládáním s azbestem zkontroluje vaše pracoviště a provede důkladnou identifikaci azbestu. Můžete se spolehnout, že náš zkušený tým zjistí, zda se ve vaší budově, na pracovišti nebo v půdě azbest nalézá.

Audit pracoviště a analýza azbestu provedené našimi akreditovanými mobilními laboratořemi, vám rychle ukážou, zda se ve vašich prostorách nebezpečný azbest nalézá. Můžete nám také zaslat vzorky podezřelých materiálů pro provedení analýzy. Mikroskopickou analýzou azbestu můžeme odhalit přítomnost, množství a typ azbestu.

Poskytneme vám rychlou analýzu, která minimalizuje přerušení pracovní činnosti a snižuje riziko vystavení v případě, že je azbest nalezen.

Současná legislativa vyžaduje, aby firmy:

  • identifikovali materiály obsahující azbest na pracovišti,
  • poskytly zaměstnancům aktuální seznam materiálů obsahující azbest,
  • zavedli pravidelné hodnocení a kontroly identifikující azbest v materiálech,
  • implementovali plán nakládání s azbestem,
  • označily materiály obsahující azbest,
  • řídily odstraňování azbestu, po odstranění provedly kontroly na azbestová vlákna ve vzduchu.

Pokud byl azbest identifikován, pomůžeme vám s přípravou cenově efektivním řízením a plánem na odstranění azbestu. Vydáme vám certifikát o odstranění a zajistíme, aby bylo vaše pracoviště vedeno podle všech příslušných nařízení a zdravotních a bezpečnostních standardů.

Pro ochránění vaší firmy a zaměstnanců kontaktujte ještě dnes naše experty pro nakládání s azbestem.