Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Získávají vaši zákazníci takové služby, jaké očekáváte?

Služby simulovaných nakupujících jsou nezávislé vyhodnocení pracovních postupů, pravidel chování a skutečných zkušeností zákazníka.

Simulované nákupy v maloobchodě, hotelu, restauraci nebo automobilovém prostředí vám pomáhají určit nedostatky oproti očekávání a uskutečnit nezbytná nápravná opatření. Zvedne se tím povědomí o vašich procedurách a vylepší se chování zaměstnanců. Ve výsledku uvidíte vylepšení úrovně zákaznických služeb, což v důsledku může vést k větším prodejům.

Ve společnosti SGS pracujeme spolu s vámi na porozumění vaší organizaci, jejím procedurám a pravidlům chování. Náš simulovaný host vydávající se za skutečného zákazníka bude hrát úlohu a činnosti libovolného pravidelného hosta či zákazníka. Naše služby simulovaných nákupů jsou dobře naplánované a provedené programy.

Simulované nákupy v maloobchodě

Sladění prožitků zákazníka je stále populárnější mezi národními a mezinárodními koncovými prodejci a vlastníky značek. Povědomí o značce a pověst znamená, že společnosti často standardizují organizaci, výrobu a marketing výrobků. Avšak globální značky jsou také často upraveny pro místní trhy za současného udržování identity značky.

Na začátku s vámi budeme pracovat na zajištění zavedení správných opatření. Potom náš simulovaný kupec navštíví obchody, aby ohodnotil vaše prodejní místo a služby zákazníkům. Nakonec posoudí a oznámí, zda byl tým úspěšný ve vytvoření perfektní prodejní zkušenosti.

Simulované nákupy v hotelu a v restauraci

Týmy simulovaných hostů pracující v sektoru pohostinství ověří vzájemné působení mezi zaměstnanci a hosty, a zároveň vyzkouší nebo použijí některá ze zařízení. Některé činnosti, které mohou naše týmy vykonat:

  • žádosti a členská registrace,
  • provedení telefonické rezervace nebo objednávky,
  • návštěva za účelem stolování a zkušenosti s pohoštěním,
  • přespání v hotelu, což může zahrnovat použití některých nebo všech hotelových zařízení,
  • zakoupení výrobku, prozkoumání prezentace a charakteristických znaků výrobku a
  • žádost o radu na recepci, od vedení či z činnosti telefonní ústředny.

Váš program dodá plnou zpětnou vazbu od simulovaných nakupujících a vyhodnocení vašeho prodejního místa a jednání s obsluhujícím personálem. Nakonec vnímání a prožitky hostů jsou skutečným měřítkem služby a kvality produktu. Abychom vám pomohli ve vylepšení prožitků zákazníka, vyvineme unikátní měřítko zákazníkových prožitků v porovnání s vaší vizí a spolu určíme cílové klientské skupiny, na které se vaše organizace má zaměřit.

Simulované nákupy v oblasti automotive (audity na ochranu značky)

Síť vašich dealerů je tváří vaší značky. Profesionální autorizovaní prodejci stavějí na vaší značce a pomáhají rozvíjet podnikání. Pro výrobce vozů je kriticky důležité, aby síť dealerů respektovala značku a přizpůsobila se vašim standardům.

Naši simulovaní nakupující/audity na ochranu značky chrání, udržují a budují vaši značku kontrolou a podáváním zpráv o shodě autorizovaných prodejců s principy organizace. Profesionální auditor hraje úlohu zákazníka a podává zprávy o smluvené řadě kritérií. Ty také slouží jako doplňkový nástroj ke všem tradičním auditům druhé strany, které můžete uskutečnit.

Tyto audity můžeme též uskutečnit u konkurenčních autorizovaných prodejců a poskytnout vám užitečné informace o jejich přístupu a silných a slabých stránkách.

Zjistěte si více o našich službách simulovaných nákupů, nezávislém vyhodnocení vašich standardů služeb zákazníkům.