Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pokud podnikáte v pohostinství, víte, jak je důležitá bezpečnost pro vaši činnost.

Zaměření se na bezpečnost a minimalizace rizik kontaminace je součástí vaší každodenní praxe. Musíte si být naprosto jistí, že vedete váš provoz co nejbezpečněji, abyste zabránili vystavení nežádoucím vlivům.

Společnost SGS nabízí širokou škálu služeb v oblasti pohostinství, které zahrnují monitorování a testování všech aspektů činností v pohostinství. Od hotelů, restaurací, cateringu po potravinářské prodejny, školy a nemocnice s vámi budeme pracovat, abychom pomohli vašim zaměstnancům dodržovat normy bezpečnosti a hygieny potravin. Nabízíme služby v oblasti kontroly a verifikace, testování a posuzování, a také školení, aby byli vaši zaměstnanci plně vybaveni k dodržování hygienických norem a byli obeznámeni s postupy v nepravděpodobném případě kontaminace.

Náš tým specializovaný na poskytování služeb pro pohostinství má zkušenosti s každou situací a chápe důležitost plnění zákonných požadavků a řádného dodržování mezinárodních směrnic. Naše služby pro pohostinství a testovací laboratoře jsou rozmístěny po celém světě a poskytují vám rychlé a efektivní služby.