Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Tým společnosti SGS pro environmentální bezpečnost může provést environmentální bezpečnostní studii a pomoci vám tak vyhovět požadované legislativě a minimalizovat rizika významnějších havárií. Kontaktujte ještě dnes náš expertní tým.

Provádíme environmentální bezpečnostní studie vyžadované legislativou u zařízení, u kterých může hrozit nebezpečí významnějších havárií. Můžeme vám pomoci splnit požadované předpisy nebo s vámi můžeme spolupracovat na zavedení vašeho vlastního systému, který jste sami navrhli, jen tak pro uklidnění. Budete si jisti, že je váš provoz v souladu s předpisy, chrání vaše zaměstnance a ochraňuje životní prostředí.

Úspěšný podnik má aktivní přístup ke správě svého zařízení a environmentální bezpečnosti. Nikdo nemůže nesouhlasit, že je bezpečnější a méně nákladné vyhnout se environmentálním rizikům, než se potýkat s následky poté, co se stane nehoda. Kromě toho zařízení, jejichž provoz zahrnuje potenciální environmentální a bezpečnostní rizika, jsou povinna poskytovat škálu bezpečnostních posudků a hodnocení rizik.

Máme řadu let zkušeností s bezpečnostními studiemi a testováním řady scénářů pracovišť napříč různými odvětvími průmyslu. Náš tým registrovaných bezpečnostních expertů provede analýzu vaší lokality a vytvoří bezpečnostní plán navržený tak, aby vyhovoval speciálním potřebám vašeho podniku.

Naše hodnocení bere v úvahu celkový přehled o vašem závodě a jeho vybavení. Sledujeme vaši architekturu, inženýrství, technické služby a administrativní systémy. Můžeme pracovat také se zařízením s více nájemci a zahrnout do toho vyšetření vašeho pojištění, kontrolních orgánů a zdravotních a bezpečnostních komisí.

Hodnocení rizik a nouzová plánování jsou poskytována společně se všemi nezbytnými posudky bezpečnostních studií, které potřebujete, abyste zajistili vaši shodu s národní a mezinárodní legislativou. Můžeme vám také pomoci se školením zaměstnanců a zhodnotit váš bezpečnostní výcvik a postupy. Provádíme také kvantitativní hodnocení rizik, abychom vám pomohli detailně osvětlit situaci vaší lokality.

Nejste-li si jisti, jestli chcete podstoupit úplné environmentální hodnocení rizik, máme pro vás sadu tří online nástrojů, které můžete použít k provedení samostatného prvotního stanovení:

  • Srovnávací test bezpečnostních listů (BL)
  • Kontrolu bezpečnosti větrných turbín
  • Zjištění, jestli pro vás platí legislativa týkající se kontroly nebezpečí závažných nehod a nebezpečných látek

Chraňte své zaměstnance, zařízení a životní prostředí. Zavolejte nám ještě dnes a objednejte si environmentální bezpečnostní studii.