Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Školení poskytuje nezbytné dovednosti a znalosti k provádění auditů Systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&SMS).

Naučíte se posoudit návrh, implementaci a zdokonalení OH&SMS organizace podle požadavků normy OHSAS 18001:2007.

Na konci školení budete schopni:

  • Chápat a implementovat svůj vlastní Systém řízení bezpečnosti (SMS)
  • Prokázat organizační shodu se všemi příslušnými legislativními požadavky.
  • Chápat důležitost bezpečnostních pravidel a jak mohou být nastavena podle významných rizik rozpoznaných vaší organizací
  • Chápat a prokázat neustálé zdokonalování výkonu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Aplikovat hluboké znalosti procesu auditu a certifikace dle normy OHSAS 18001:2007
  • Mít dovednosti a znalosti nezbytné pro plánování a provedení auditů třetí stranou podle požadavků Systémů řízení bezpečnosti OHSAS 18001:2007 a vytvoření zprávy o výsledcích.
  • Chápat důležitost prokázání provedení auditu, nápravných opatření a monitoringu výkonu.
  • Splníte školicí požadavky pro registraci v pozici auditora nebo vedoucího auditora OH&SMS v IRCA

Všimněte si: Pro tento kurz je k dispozici možnost rozděleného 5-denního kurzu. To vám dává možnost uvažovat o novém materiálu než se posadíte k závěrečné zkoušce.

Tento kurs je certifikován IRCA (kurz č. A17048).

Kontaktujte odborníky SGS ještě dnes a získáte více informací o výhodách Školení vedoucích auditorů OHSAS 18001 od SGS.