Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Problematika péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí má podstatný dopad na každý podnik bez ohledu na odvětví či obor.

Provozovat obchodní činnost a být součástí globálního dodavatelského řetězce znamená zajistit, aby vaše péče o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a životní prostředí obstála v přísném hodnocení a splňovala závazné normy a nejlepší současné globální postupy, a to včetně certifikace v oblasti OHSAS 18001 a ISO 14001.

Naše síť zkušených auditorů provede audit a certifikaci vašich systémů péče o bezpečnost, ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí a poskytne školení umožňující vašemu personálu držet krok s nejnovějšími postupy v oblasti řízení kvality a podporovat iniciativy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a životního prostředí.

Máme k dispozici globální síť expertů, kteří pro vás zajistí podrobné objektivní zhodnocení rizik vašich procesů i celé organizace umožňující vám i vašim zaměstnancům průběžně udržovat a vylepšovat vaši péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí. Díky našim odborným zařízením po celém světě nabízíme multidisciplinární řešení vycházející z vědy a techniky i sociálních a ekonomických zásad.