Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti je základem pro zabezpečení udržitelnosti a je nezbytné pro zajištění, aby váš vaše činnosti neohrožovaly zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo zákazníků nebo nepoškozovaly životní prostředí.

Abyste mohli obchodovat na světovém trhu, je pro vás shoda se směrnicemi a normami pro ochranu zdraví a bezpečnost příslušnými pro odvětví vaší působnosti zcela zásadní.

Díky naší síti odborníků v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti máme komplexní znalosti oborů pracovní hygieny, průmyslové hygieny, hostinských služeb a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používaje normy jako OHSAS 18001, nabízíme školení, hodnocení, monitoring, inspekce a certifikace, které vám pomohou zhodnotit rizika a potenciální nebezpečí a určit nápravná opatření pro jejich snížení. Naše profesionální zařízení a laboratoře jsou k dispozici 24 hodin denně pro nestranné zkoušení a urychlené služby.

My u SGS můžeme zaručit, aby řízení bezpečnosti a zdraví splnilo požadavky nejvyšších standardů pro jakékoliv odvětví nebo obor. Kontaktujte nás a informujte se, jak vám můžeme pomoci zavést osvědčené postupy pro řízení ochrany zdraví a bezpečnosti.