Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vodní stopa vaší organizace nebo množství vody, kterou přímo či nepřímo spotřebovává, spolu s dopadem na tuto vodu jsou stále důležitější otázky pro vaše zainteresované subjekty, spotřebitele a mnohé mezinárodní organizace. Odezvou na tyto otázky je nová norma ISO 14046 pro vodní stopu. Prostřednictvím verifikace a školení v oblasti vodní stopy dle normy ISO 14046 od SGS můžete prokázat své odhodlání splnit podmínky tohoto inovativního programu pro správu vodního hospodářství.

Před normou ISO 14046 neexistovaly žádné mezinárodní standardy pro využívání vody. Organizace používaly pro získání dat o spotřebě vody za účelem vytvoření environmentálních zpráv nebo popisů na balení či dokumentaci rozličné techniky. Kromě systémů řízení a osvědčených postupů a procesů daného odvětví norma ISO 14046 zahrnuje konzistentní nástroj pro měření spotřeby vody.

Verifikace ISO 14046 od SGS zahrnuje komplexní analýzu vaší spotřeby vody a vašeho systému řízení hospodaření s vodou. Ověřujeme, že vaše organizace splňuje požadavky normy ISO 14046. Pokud se pro získání vaší verifikace vodní stopy spojíte s SGS, budete těžit z našeho celosvětového renomé coby vedoucího poskytovatele certifikací a auditů v oblasti široké škály mezinárodních standardů. Auditoři SGS mají rozsáhlé znalosti všech těchto standardů. Jsou schopni vám poskytnout informace o vaší spotřebě vody a navrhnout doporučení pro dosažení vyhovění procesů vaší organizace požadavkům normy ISO 14046.

Verifikace vodní stopy dle normy ISO 14046 od SGS vám poskytuje konkurenční výhodu prokázáním přijetí této nové normy. Kontaktujte SGS a dozvíte se více informací o vývoji normy ISO 14046 a ověřovacím procesu.