Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ať je rozsah vašeho projektu jakýkoliv, naše zkoušky propustnosti vám pomohou zajistit nejlepší řešení pro dlouhodobě udržitelný úspěch. Zavolejte našemu týmu ještě dnes a získejte nejlepší plán pro dokončení vašeho projektu.

Pro úspěch mnoha projektů, ve kterých je zahrnuta půda a voda, je kontrola odtoku a průsaku nezbytná. Pro místní myčku aut je odtok vody prvořadý. U projektu nové stavby může být prioritou maximalizace pronikání dešťové vody do půdy.

Můžeme čerpat z dlouholetých zkušeností a tisíců projektů hydrogeologických studií. Nalezneme řešení,které bude vyhovovat vašemu konkrétnímu případu. Naše vlastní úprava zkoušky místní propustnosti (Lefrancův test), používaná v hydrogeologii, nám umožňuje vypočítat propustnost i v nesaturované oblasti. Jedná se o rychlou a finančně efektivní metodu analýzy propustnosti půdy, která pomůže stanovit nejlepší řešení kontroly průsaku a odtokových systémů.

Pro integraci a vizualizaci celého rozsahu údajů používáme geografické informační systémy, díky kterým uvidíte celkový obraz a můžete nastavit priority vašeho akčního plánu. Díky použití nejmodernějších technologií a vybavení si poradíme s jakoukoliv zakázkou, velkou nebo malou. Pokud instalujete zařízení pro dodávky do veřejné vodovodní sítě, vypočítáme dosah vlivu čerpání, stanovíme kapacitu podzemních zdrojů a definujeme ochranné zóny pro kontaminaci podzemní vody.

Tam, kde hrozí vypouštění odpadních vod, prozkoumáme řešení pro splnění předpisů odpadového hospodářství a snížení rizik pro lidské zdraví, místní ekosystémy a zdroje podzemní vody. Můžeme také implementovat systémy pro čištění vody, které splňují specifická kritéria místních orgánů pro vypouštění vyčištěné vody do řek nebo umělých vodních toků.

Jsme držiteli mnoha profesionálních certifikátů. Díky tomu jsme schopni za vás jednat s legislativními a regulatorními orgány a dokončit váš projekt ve stanoveném termínu a rozpočtu. Můžeme vám pomoci s licenčními dohodami, terénními průzkumy, analýzami a dokumentací nutnou ke splnění požadavků environmentálního a bezpečnostního managementu.

Spolupráce s námi vám přinese záruku kvality a bezpečnosti, která bude zaštítěna našimi mnohaletými zkušenostmi. Zavolejte našemu týmu ještě dnes a zahajte vaši další úspěšnou spolupráci.