Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Studie průmyslové a odpadní vody společnosti SGS pomáhají chránit životní prostředí a omezit znečištění odpadní vodou.

Abyste splnili zákonné požadavky, musí vaše firma omezit vypouštění odpadní vody do okolí. Naše analýza odpadní vody vám pomůže dodržet veškerá zákonná omezení. Když začleníte plán týkající se nakládání s životním prostředím, může to prospět vaší podnikatelské reputaci tím, že jasně ukážete svůj závazek dosáhnout co nejlepších výsledků v oblasti příznivého životního prostředí. Naše analýza odpadní průmyslové vody vám pomůže nastavit vysokou laťku v odvětví, ve kterém působíte.

Naše dobré jméno kvalitních a rychlých výsledků je podpořeno mnoha lety zkušeností a spoluprací v průmyslových odvětví. Zkoumáme složení odpadní vody, pečlivě a přesně analyzujeme vzorky, u kterých sledujeme jejich chemickou, biochemickou a mikrobiologickou kvalitu. Naše laboratoře Multilab ® používají pouze nejnověji schválené metody, odebírání vzorků vody a odběry se provádějí způsobem citlivě navrženým pro zachování původního prostředí.

Mezi naše odborné analýzy patří:

  • mikrobiologické, bakteriologické, ekotoxikologické a radioaktivní testy,
  • biotické ukazatele pro kontrolu úrovně mikroorganizmů,
  • regulované anorganické (aniony, kovy, živiny) a organické znečišťující látky (rozpouštědla, minerální oleje, uhlovodíky, pesticidy),
  • požadavky na chemický a biologický kyslík, zásaditost a vodivost,
  • diagnostika týkající se kanalizace nebo dešťové vody,
  • kontrola kanalizace za pomoci nejmodernější video-techniky, 
  • indexy pro počítání bezobratlých živočichů, máloštětinatců a ryb.

Pokud jsou zjištěny nějaké úrovně kontaminace, můžeme navrhnout nápravná opatření, jako například čistící stanice a nabídnout Vám technickou pomoc při čištění odpadní vody.

Naše týmy jsou mezinárodně uznávané a akreditované pro to, aby vám pomohly dosáhnout nejvyšších standardů čistoty životního prostředí – zavolejte nám ještě dnes.