Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Studie pitné a užitkové vody od společnosti SGS zajistí kvalitu vody prováděním každodenních kontrol jejího složení a analýzou její chemické, biochemické nebo mikrobiologické kvality. Zavolejte našemu kvalifikovanému týmu ještě dnes.

Vaše firma závisí na kvalitní vodě jak pitné, tak určené pro výrobní procesy (provozní / užitková voda), chladící a topné systémy. Naše analýzy vody vám pomohou splnit všechny příslušné požadavky na dodržení vysoké kvality vody.

Naše reputace v určování kvality vody je jedinečná a je zaštítěna mnohaletými zkušenostmi. Monitorovali jsme kvalitu pitné vody ve velkých městech, v podnikách a domáctnostech, u výrobců, organizací a v komunitách.

Naše odborné laboratorní a terénní studijní analýzy zahrnují:

  • Nakládání s rizikem týkajícího se bakterie legionella: Použitím technologie nových biomarkerů pro rychlé adenozin trifosfátové (ATP) testy v terénu, použití laboratoří pro kontrolu chladících věží a přívodů vody a provádění biologického mapování horkovodních sítí
  • Zabránění znečištění pitné vody: monitorování výrobních pracovišť, skladovacích a distribučních prostor, 
  • zkoumání průmyslové užitkové vody pomocí monitorování mikrobiologické kontaminace výrobních prostor, 
  • testování úrovně radioaktivity,
  • regulace anorganických (aniony, kovy, živiny) a organických znečišťujících látek (rozpouštědla, minerální oleje, uhlovodíky, pesticidy),
  • monitorování chemického a biologického kyslíku, zásaditosti a vodivosti.

Zavolejte nám ještě dnes pro spolehlivé a zaručené výsledky zaštítěné našimi akreditovanými laboratořemi a ujistěte se, že vaše voda úspěšně projde zkouškami.