Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše služby v oblasti nakládání s odpady nabízí služby v oblasti balení nebezpečných odpadů pro zajištění toho, aby váš odpad splnil správné normy pro recyklaci a čištění.

Zavolejte našemu zkušenému týmu ještě dnes a zjistěte více.

Abyste mohli recyklovat váš nebezpečný odpad, musí být nejdříve analyzován a zabalen do legislativně stanovených a vhodně velkých nádob či kontejnerů. Naše akreditované laboratoře jsou oprávněny manipulovat a přepravovat nebezpečné odpady. Naším nejmodernějším zařízením můžeme odpad znovu zabalit v menších množstvích a zajistit tak jeho přijetí pro finální zpracování.

Díky naší celosvětové síti a zkušenostem v oblasti designu logistiky pro mnohá průmyslová odvětví můžeme upravit přístup k nakládání s odpady tak, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám. V případě naléhavé úpravy nebezpečných produktů, např. převod produktů ze sudů do jiných nádob, mají naše týmy pro environmentální odpady zkušenosti, které jsou nutné pro rychlé a efektivní překonání problémů. Tím zajistíme, aby byly vaše výrobky zpět v dodavatelském řetězci jak nejrychleji je to možné, a aby vaše procesy v oblasti nakládání s odpadem splnily normy pro životní prostředí a posílily tak vaši podnikatelskou činnost.

Naše veškerá činnost je prováděná v souladu se státními a mezinárodními předpisy. Zaručujeme váš soulad s legislativou platnou v odvětví. Naše certifikace slouží jako důkaz, že byl váš odpad řádně zpracován.

Zavolejte ještě dnes našemu týmu a zajistěte si přebalení vašeho nebezpečného odpadu. Dosáhnete tak klidné mysli a efektivního programu nakládání s odpadem.