Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Odpovědně nakládejte s odpadními vodami s pomocí služeb společnosti SGS v oblasti vody a odpadních vod. Ještě dnes zavolejte našemu týmu pro analýzu odpadu.

Výroba zboží a poskytování služeb může zapříčinit vznik nežádoucích produktů či nebezpečného odpadu, které je třeba zlikvidovat. Zákon o znečištění vody (Clean Water Act) firmám nařizuje dodržet směrnice pro čistotu vody a monitorovat vypouštění jakýchkoliv odpadních vod do potoků a řek.

Naše laboratoře pro analýzu odpadů provádějí povinné analýzy pro zajištění kvality vody a monitorují znečištění vody. Zhodnotíme vaše kanalizační a odtokové systémy a spolupracujeme s vámi na zavedení praktických a nákladově efektivních řešeních Vašich problémů s odpady. Všechny naše laboratorní analýzy se provádí v souladu s uznávanými světovými standardy. Naše důsledné analýzy zahrnují zjišťování kyselin, síry, kyanidu a rozpuštěných kovů.

Vystavíme vám certifikát nezávislé verifikace na základě toho, že nakládáte s odpady v souladu s nejnovějšími zdravotními a bezpečnostními nařízeními. A pokud je to žádoucí, můžeme vám pomoci s administrativními úkony, jako je např. zajištění přepravních dokumentů a získání povolení.

Společně s vámi prověříme nejlepší možnosti odpadového hospodářství a nabídneme odborné rady v oblasti likvidace a dekontaminace odpadu. Naše řešení jsou navržena s ohledem na životní prostředí. Neustále hledáme způsoby vedoucí ke snížení produkce odpadu a jeho recyklaci tak, aby bylo možno kontrolovat a zabránit jakékoliv další kontaminaci.

Snížení produkce odpadů a vlivu na životní prostředí vytváří dobrou vizitku vaší firmy. Díky našim zkušenostem a technickým postupům v oblasti odpadového hospodářství budete efektivně nakládat s odpady a posílíte tak váš environmentální kredit. Ještě dnes zavolejte našemu týmu.