Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Abychom vám pomohli s nakládáním s odpadem a zlepšením environmentální reputace vašich produktů, nabízíme celou řadu služeb v oblasti životního prostředí, které vám pomohou zajistit splnění všech příslušných předpisů.

Jestliže vaše podnikatelské aktivity zahrnují nakládání s odpadními produkty, které mohou být klasifikovány jako nebezpečné, nabízíme vám škálu služeb, které zajistí, že s vaším odpadem bude nakládáno efektivně a v souladu s předpisy. Naše služby v oblasti odpadů a produktů zahrnují odběr vzorků odpadu a monitorování propadání skládek odpadů, které vám poskytnou důvěryhodné a spolehlivé informace o vašich produktech a procesech. Jako světoví vůdci v oblasti laboratorních analýz poskytujeme ucelené odběry vzorků odpadu a monitorovací služby, které chrání vaši podnikatelskou činnost a životní prostředí.

Vyhněte se nákladným pokutám a poškození pověsti – nakládejte se svými odpady průhledným a k životnímu prostředí bezpečným způsobem. Ještě dnes zavolejte našemu akreditovanému týmu a využijte našich služeb v oblasti odpadů a produktů.