Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ze znečištění půdy nebo podzemní vody se může stát ekologický a zdravotní problém, který daleko přesahuje hranice vašeho stanoviště. Vyhněte se ekologickým katastrofám a jejich finančním následkům pomocí naší studie znečištění. Zavolejte ještě dnes našemu týmu expertů na kontaminovanou půdu a zjistěte více.

Díky našim mezinárodním zkušenostem v oblasti správy životního prostředí se můžeme postarat o správu kontaminace vaší půdy.

Pro provádění ručních nebo mechanizovaných vrtů a odběrů vzorků půdy a vody pro analýzy používáme nejmodernější zařízení. Naši vědečtí profesionálové používají naše certifikované laboratoře a terénní mobilní zařízení k vyšetření velkého rozsahu parametrů a zjištění typu přítomného znečištění.

Naše zkušené týmy geologů, hydrogeologů a agronomů používají při provádění našeho technického průzkumu problémů s podzemní vodou a půdou – od jednoduchého odebírání vzorků až po hloubkové vrty, vrtání studen a instalaci piezometrů – nejmodernější bezpečnostní zařízení a nejnovější vybavení. Rozsah našich technik zahrnuje:

 • Instalace piezometrů pro monitoring kontaminace podzemní vody.  
 • Hloubková charakterizační studie pro určení rozsahu znečištění.
 • Modelování podzemních vod pro průzkum rozptylu podzemních kontaminantů.
 • Vzorkování povrchových vod pro určení úrovní kontaminace.
 • Analýza dat o počasí pro předvídání proměnlivých teplot a potenciálních dešťových srážek, které mohou přispět k uvolnění kontaminantů.
 • Měření ovzduší a zápachu.
 • Sonda s membránovým rozhraním – MIP.
 • Pasivní moduly pro odběr vzorků půdního vzduchu (Sorbes).
 • Přímé vrty.

Díky našim studiím znečištění vám poskytneme nezávislé poradenství, které vaše společnost potřebuje pro splnění veškerých regulačních požadavků. Spolupracujeme s vámi na výzvoji úspěšného programu environmentálního managementu a ekonomického plánování dekontaminace území.

Naše zkušenosti v oblasti studií kontaminovaných půd zahrnují následující oblasti:

 • historické studie; 
 • orientační studie "prvního kroku"; 
 • charakterizační nebo vymezovací studie; 
 • analýzy brownfieldů;
 • osud kontaminantu a studie transportu; 
 • nakládání s vyhloubenou zeminou; 
 • studie proveditelnosti; 
 • studie sanace.

Díky našim prověřeným zkušenostem a mezinárodní síti, která po celém světě zaručuje kvalitní služby, můžeme vyřešit váš problém s kontaminací půdy a podzemní vody rychle a efektivně. Uchraňte vaše stanoviště a předejděte nákladným retroaktivním čištěním – zavolejte našim expertům na kontaminovanou půdu ještě dnes.