Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

ISO 14001:2015 – Školení auditorů / vedoucích auditorů pro environmentální management od společnosti SGS – získejte dovednosti pro audit systémů environmentálního managementu.

Tento kurz poskytuje účastníkům znalosti a dovednosti pro provádění auditů systémů environmentálního managementu vlastními pracovníky a druhými i třetími stranami podle ISO 14001 v souladu s ISO 19011 resp. ISO/IEC 17021 dle daného případu.

Co se naučíte?

Po dokončení tohoto kurzu budete rozumět:

  • účelům systému environmentálního managementu, normám systému environmentálního managementu, auditům systému environmentálního managementu a certifikaci třetích stran;
  • podnikovým a společenským přínosům lepšího výkonu v oblasti životního prostředí;
  • úloze a odpovědnostem auditora při plánování a provádění auditu, podávání zpráv o auditu a následných krocích s cílem zajistit soulad (či jiný cíl) s ISO 14001, v souladu s ISO 19011 a ISO/IEC 17021 dle daného případu.

Nutné požadavky

Účastníci kurzu by měli mít předchozí znalosti v oblasti:

  • systémů řízení včetně základních prvků systému řízení, odpovědností vrcholového vedení a cyklu plánovat, provádět, kontrolovat, jednat (PDCA);
  • plánovaných výsledků systému environmentálního managementu;
  • požadavků norem ISO 14001 a běžně používaných termínů a definic v oblasti environmentálního managementu;

akreditace.

Tento kurz je certifikován ze strany International Register of Certified Auditors (IRCA A17972).

Osvědčené školení zaměřené na ISO 14001:2015 od předního poskytovatele kurzů

Jako přední poskytovatel odborného vzdělávání využíváme mnohaletých globálních zkušeností. Naše kurzy vedou specialisté, kteří vás podpoří na vaší profesní dráze.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste si rezervovali místo v našem školicím kurzu pro auditory pro auditory / vedoucí auditory systémů environmentálního managementu podle ISO 14001:2015.