Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše audity náležité péče o životní prostředí vám pomáhají stanovit možné závazky v oblasti životního prostředí ještě předtím, než koupíte novou nemovitost. Pro více informací kontaktujte ještě dnes naše experty v oblasti vyhodnocení životního prostředí.

Před převzetím kontaminovaného pracoviště nebo nemovitosti s průmyslovou minulostí, která mohla způsobit znečištění, proveďte audit náležité péče o životní prostředí. Naše vyhodnocení životního prostředí vám pomůže při stanovování skutečné ceny vzít v úvahu závazky pracoviště. Díky hodnocení náležité péče o životní prostředí porozumíte problémům s kontaminací pracoviště. Pomůžeme vám stanovit závazky pro činnost spojenou s likvidací škod. Posoudíme také potenciál pro občanskoprávní náhrady škody, které mohou vyplynout, včetně těch, které zahrnují převody nemovitostí.

Naše hodnocení náležité péče o životní prostředí zahrnuje:

  • environmentální posouzení stanoviště fáze 1;
  • charakterizační studie fáze 2;
  • inventarizace známých problému v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti;
  • externí a interní inspekci nemovitostí;
  • rozhovory s majiteli, obyvateli nebo státními úředníky;
  • vlastní odběry vzorků a laboratorní analýzy;
  • průzkumy půdy a podzemních vod.

Můžete se spolehnout, že naše profesionální služby budou díky celosvětové síti odborníků v oblasti vyhodnocení životního prostředí podporovat vás a vaši firmu. Protože nejsme finančně závislí na výrobě nebo obchodních stranách, můžeme vám poskytnout nezávislou a nestrannou odbornou pomoc.

Využijte našich bezkonkurenčních znalostí legislativy v oblasti životního prostředí a zkušeností na poli environmentálních auditů, certifikací, odběrů vzorků a analýz. Nabízíme inovativní řešení problémů s dekontaminací pracoviště a zaručujeme, že s vašimi podnikatelskými plány bude nakládáno maximálně čestně a důvěrně.

Pro více informací kontaktujte ještě dnes naše experty v oblasti analýzy životního prostředí.