Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby posuzování a managementu životního prostředí společnosti SGS vám pomohou minimalizovat váš dopad na životní prostředí, pozdvihnout vaši obchodní pověst a provozní efektivitu.

Vyhodnocení prostředí identifikuje možná budoucí rizika a problémy, a tím sníží váš nepříznivý vliv na místní životní prostředí. Posouzení rizik pro životní prostředí vám formou prozkoumání scénářů a předvídání budoucích problémů umožní, abyste si vyčlenili finanční prostředky na všechny možné situace, které se na vašem pracovišti mohou v budoucnu stát, tzn.počítali s nimi. Pomůže vám také okamžitě reagovat na stávající problémy, jako jsou například zdroje znečištění, a tím se vyhnout pozdějším nákladným nápravným opatřením.