Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Provedení terénních měření půdního vzduchu umožňuje rychlé posouzení kontaminace pracoviště.

Může být vysledován zdroj znečištění a následně může být posouzen a implementován program nápravy půdy. Pro získání akčního plánu zavolejte naše služby v oblasti monitoringu půdního vzduchu ještě dnes.

Nabízíme vám celkový hydrogeologický průzkum zaměřující se na veškerý okolní terén a vodní zdroje. Tím se zabrání narušení odebírání vzorků a dosáhne se přesnějších výsledků. Ukáže se také, kde mohou na vašem pracovišti prosakovat z půdy do zdrojů podzemní vody znečišťující látky.
Naše metodologie zahrnuje používání sond namísto vrtů, čímž minimalizujeme narušení půdy. Procesy jsou rychlé a cenově efektivní a umožňují vám pokračovat ve vaší každodenní činnosti bez nákladných přerušení.

Jako vůdčí světová společnost v oblasti inspekcí, jsme vaším ideálním nezávislým partnerem. Naším cílem je, abyste si díky našim inovativním a dlouhodobě udržitelným řešením udrželi vaše konkurenční výhody. Zavolejte našemu akreditovanému týmu a získejte více informací o tom, jak vám můžeme pomoci.