Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vylepšete zdraví a bezpečnost vašeho provozu se službami měření hluku od společnosti SGS.

S řešeními navrženými speciálně pro váš podnik vám pomůžeme splnit požadavky předpisů, týkajících se hluku, pro vaši oblast. Zavolejte ještě dnes náš tým expertů na životní prostředí.

Hluk a vibrace z vašich výrobních procesů a strojů může poškodit sluch vašich zaměstnanců a vyústit ve stížnosti od obcí a místních úřadů. Naši akreditovaní odborníci vám poskytnou posouzení dopadu hluku a rady týkající se nejnovějších technik snížení a regulaci emisí hluku.

Naši experti na měření hluku jsou akreditováni pro měření emisí hluku venkovních strojů (evropská směrnice EC/2000/14). Měříme hluk na pracovištích, leteckých trasách a transportních cestách, abychom určili, kde se mohou nacházet problémové oblasti.

Naše služby v oblasti měření hluku zahrnují:

  • Stanovení hluku továren
  • Inspekce a certifikace jednotlivých produktů
  • Služby laboratorního testování
  • Certifikace kvality a označení Evropskou známkou kvality (CE-European Conformity) podle úrovně hluku, pro zobrazení shody se základní legislativou pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
  • Technická asistence a dokumentace  
  • Certifikace řízení

Měření testování hluku jsou zobrazeny na barevně rozlišených trojrozměrných modelech, které vám umožní vidět zdroj hluku. Je-li zjištěno, že vaše emise hluku přesahují limity pro vaše odvětví průmyslu, může náš tým expertů nalézt příčiny a určit vhodná nápravná opatření.

Naše detailní dokumentace poskytuje rady a inovativní nápady na snížení hluku. Plán údržby zajistí stálé dodržování předpisů pro hluk ve vašem odvětví průmyslu. Pro více informací volejte ještě dnes naše akreditované experty na testování hluku.