Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jednou z nejspolehlivějších metod testování těkavých organických látek (VOC) ve vzduchu je pomocí kanystrů.

Společnost SGS má s touto v průmyslu standardní metodou zkušenosti a umí přesně stanovit kvalitu ovzduší díky službě měření pomocí kanystru. Abyste si byli jistí, že ovzduší ve vašem okolí úspěšně projde testem, zavolejte ještě dnes náš akreditovaný tým.

Těkavé organické látky pocházejí z mnoha různých zdrojů – ze vzduchu, z průmyslové výroby, z produktů a strojů, ze stavebních materiálů a zařízení. Mnoho emisí je toxických a ve špatně větraných prostorách, mohou se hromadit a přispívat k jevu, který je obecně zván jako „syndrom nezdravých budov“. Dlouhodobé vystavení může mít nepříznivý vliv na zdraví vašich pracovníků, ovlivnit denní produktivitu a roční zisk. Některé těkavé organické látky, jako například chlorfluoruhlovodík, jsou zakázané nebo je značně regulováno jeich množství, kterému mohou být pracovníci na pracovištích vystaveni. Abyste se ujistili, že splňujete zákonné požadavky a poskytujete bezpečné pracoviště, svěřte nám provádění monitorovacího programu.

Nejlepším způsobem, jak monitorovat těkavé organické látky, je sběr vzorků vzduchu po stanovené časové období do vyprázdněných kanystrů. Kanystry je možno snadno přepravovat, proto je možné odebrat vzorky přímo na pracovišti a následně provést laboratorní analýzy. Mohou být použity pro analýzu několika pracovišť použitím naprosto stejného systému. Proto je tento systém nákladově efektivní pro provozy s více pracovišti, které vyžadují konzistentní řešení. Na rozdíl od jiných testů snižuje tato metoda dopad odpařování vody a tím se zvyšuje přesnost výsledků.

Naše výsledná zpráva může být použita pro podporu regulatorních kontrol a auditů. Akreditované testovací týmy naší společnosti, které jsou vůdčí světovou kontrolní společností, se postarají o váš plán ochrany životního prostředí a umožní vám věnovat se vaší hlavní podnikatelské činnosti.

Naše široká škála inovativních, na míru vytvořených řešení může zahrnovat lepší design budovy, zlepšené vnitřní větrání a klimatizaci. Může také zahrnovat regulaci emisí ve vnějších pracovních prostorách. Budeme vás také podporovat v oblasti udržitelného plánu údržby, který zajistí kvalitní pracovní prostředí v budoucnosti.

Kontaktujte nás ještě dnes a sjednejte si schůzku, na které probereme možné převzetí kontroly kvality ovzduší na Vašem pracovišti.