Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ve vašich závodech a na vašem vybavení může docházet k nekontrolovaným únikům, způsobujícím znečištění životního prostředí a ztráty pro váš podnik. Získejte kontrolu se studiemi úniku emisí od společnosti SGS. Volejte ještě dnes naše experty.

Nekontrolované úniky těkavých organických sloučenin (VOC) unikající z vašeho průmyslového vybavení mohou mít nákladné důsledky v souvislosti se zdravím a bezpečnostní vašich lidí a vašich výdělků. VOC mohou přispívat k emisím skleníkových plynů nebo zvýšenému nebezpečí požáru či exploze.

Provedení detekce úniků je zásadní operací, která by měla být provedena odborníky. Náš tým pro správu úniku emisí se tohoto důležitého projektu ujme za vás. Náš akreditovaný tým odborníků zahrnuje technické pracovníky kontroly, kteří zkontrolují veškeré vaše vybavení (jako jsou čerpadla, kompresory, příruby, ventily, přípojky, tlakové ventily). V případě, že je to vaší zákonnou povinností, můžeme také provést detekci úniků vedení a opravit jej (LDAR).

Monitoring emisí je prováděn s přenosným analyzérem s plamenovým ionizačním detektorem (FID) nebo fotoionizačním detektorem (PID) podle mezinárodně uznávaných metod (standardy EPA a EN). Naše metodologie může být snadno upravena podle místních standardů.

Během měření jsou unikající součásti označeny. Poté použijeme speciálně vytvořený software, který měření zaznamená, vytvoří seznam ucházejících částí, které je potřeba opravit a zajistí dokumentaci každé součásti. Automaticky je generováno hlášení pro jednotlivé součásti a je vypočítáván počet komponent, které je třeba při příštím průzkumu proměřit. Software může být také upraven podle příslušné místní legislativy.

Jsou vypočítány celkové úniky ze závodu. Po opravě označeného vybavení provedeme kontrolu, jestli byla oprava úspěšná a aktualizujeme vaše záznamy v podle nově vypočítaných celkových nekontrolovaných úniků.

Převezměte do budoucna kontrolu nad svým závodem a jeho vybavením a ohlídejte si své zisky a bezpečnostní záznamy. Zavolejte si náš tým na prohlídku nekontrolovaných ještě dnes.