Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Kvalita ovzduší může mít vliv na zdraví vašich zaměstnanců a zisk. Aby bylo zajištěno, že pracujete v čistém a bezpečném prostředí, kontaktujte společnost SGS a vyžádejte si monitorování kvality ovzduší a plán vyhodnocení.

Kvalita ovzduší ve vašem pracovním prostředí může ovlivnit více než jen zdraví vašich zaměstnanců. Znečištěné životní prostředí může narušit vaši konkurenční výhodu a poškodit prestiž vaší společnosti. Znečištění ovzduší může zničit místní ekosystémy a biodiverzitu, a zanechat na životním prostředí dlouhotrvající negativní odkaz. Znečištěný vzduch může způsobit poškození stavebních materiálů, poničit zdravé lesy a snížit úrodu.

Můžeme vám pomoci zabránit expozici toxickým látkám. Naše týmy pracují po celém světě a používají nejnovější techniky pro analýzu ovzduší a monitorování emisí. Používáme širokou škálu údajů – osobní údaje od jednotlivých zaměstnanců i údaje z kompletních monitorovacích systémů pro všechna pracoviště. Naše počítačově simulované modely vám umožní interpretovat zjištěné údaje tak, abyste se mohli rozhodnout pro ten správný plán činností.

Environmentální laboratoře společnosti SGS jsou akreditované a certifikované pro příslušné normy kvality. Sledujeme každý krok procesu – od odběru vzorků, přes analýzy až po hlášení, protože zdraví a bezpečnost vašich zaměstnanců jsou pro nás stejně důležité jako pro vás.

Naše služby testování kvality ovzduší zahrnují:

  • monitorování pracoviště,  
  • osobní odběr vzorků vzduchu, 
  • znečištění prachovými částicemi,
  • těkavé organické sloučeniny (VOC), 
  • azbest, člověkem vytvořená a minerální vlákna a krystalický oxid křemičitý, 
  • kvasinky, plísně a mikrobiologické znečištění ovzduší,
  • měření zápachu,
  • sítě pro soustavné monitorování vzduchu,

Pro zajištění plnění místních předpisů a směrnic pro monitorování kvality ovzduší můžeme společně pracovat na vytvoření a realizaci programu monitorování. Buďte si jistí, že poskytujete bezpečné pracovní prostředí vašim pracovním týmům a zanecháváte čisté životní prostředí pro budoucnost – ještě dnes zavolejte náš prověřený tým.