Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Nabízíme širokou škálu služeb odebírání vzorků a testování v oblasti životního prostředí pro poskytnutí důkazů vašeho úsilí minimalizovat vliv na životní prostředí.

Můžeme vám pomoci zajistit splnění veškerých příslušných předpisů pro vaše průmyslové odvětví platných pro emise do ovzduší, prach, hluk, zápach a vibrace. Naše služby zahrnují odebírání vzorků vzduchu, prachu a částic, monitorování hluku, měření zápachu a vibrací, a vyhodnocení elektromagnetického pole.

Pro více informací kontaktujte ještě dnes naše důvěryhodné a akreditované týmy.