Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Posouzení shody výrobků pro Nigérii od společnosti SGS - umožňuje vám vyvážet výrobky a zboží do Nigérie.

Aby se zabránilo dovozu nekvalitních nebo nebezpečných výrobků do Nigérie, musí všichni vývozci a výrobci provést kontrolu regulovaného zboží podle norem a technických požadavků Nigerijské standardizační organizace (SON).

Naše společnost vám může otestovat a ověřit, zda vaše výrobky vyhovují nigerijskému programu posuzování shody zahraniční pobočky Nigerijské standardizační organizace (SONCAP). Podle SONCAP musí být zboží určené pro dovoz, které je na seznamu regulovaných výrobků, podrobeno posouzení shody výrobku v zemi původu.

Díky desítkám let zkušeností s posuzováním výrobků může naše globální síť odborníků z průmyslu nabídnout služby vytvořené na míru tak, aby pomohly prokázat shodu vašich výrobků.

Naše akreditace pro změněný program SONCAP byla obnovena dne 14. listopadu 2012 a vstupuje v platnost od 1. března 2013. Proces nového programu se od předchozího liší. Zavádí tři cesty k certifikaci a řadu odlišných dokumentů, které jsou vydávány v závislosti na dané cestě:

 1. Zpráva o výrobku (Platná pro zásilku, vydává se při úspěšném dokončení systematické inspekce a odběru vzorků výrobku: platí pouze pro cestu A) nebo
 2. Certifikát výrobku (registrovaného nebo s licencí) (Platí jeden rok, vydává se při úspěšném dokončení auditu továrny výrobce: platí pro cestu B a C) a
 3. Osvědčení o shodě (Verifikace zásilky: verifikace dokumentace (včetně zprávy o výrobku nebo certifikátu výrobku a úspěšné testovací zprávy) a v závislosti na cestě A, B nebo C systematická nebo selektivní verifikace, případně včetně kontroly výplně a utěsnění FCL)

Zkušební zprávy

Zkušební zprávy jsou předkládány u všech cest certifikace. Platné testovací zprávy vydává:

 • Schválená laboratoř ISO/IEC 17025
 • Výrobce za předpokladu, že svědkem testování byla společnost SGS

Cesty pro stanovení shody výrobků

SON stanovila tři cesty certifikace, které se použijí podle daného případu.

 • Cesta A: Pro neregistrované výrobky / výrobky bez licence (verifikace shody)
  Každá dovážená zásilka musí být podrobena fyzické inspekci, odběru vzorků, testování podle příslušných norem, kontrole výplně a utěsnění FCL.
 • Cesta B: Pro registrované výrobky (inspekce registrace a shody)
  Registrace výrobků se provádí po testování typu a posouzení zavedeného systému jakosti výrobce (audit) s cílem určit, že uvažované výrobky vyhovují příslušným normám a že má výrobce zavedené nezbytné systémy pro trvalé zajištění stejné jakosti výrobku.  Při cestě B se požaduje nejméně ve 40 % zásilek inspekce, odběr vzorků, testování podle příslušných norem a kontrola FCL a utěsnění.
 • Cesta C: Pro výrobky s licencí (systémy certifikace výrobků)
  Licencování výrobků je založeno na podrobném hodnocení výrobku včetně testování a továrního auditu a pravidelného dohledu. Licencování je uděleno pouze výrobci výrobku. Při cestě C se požaduje nejméně dvakrát ročně inspekce, odběr vzorků, testování podle příslušných norem a kontrola FCL a utěsnění. 

Proč si zvolit společnost SGS?

Jsme světovou jedničkou v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace, máme vybudovanou globální síť a usilujeme o to, abychom vývozcům do Nigérie a dovozcům v Nigérii poskytovali efektivní služby podle SONCAP.

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací.