Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V zastoupení Mongolského úřadu pro standardizaci a metrologii (MASM) provádíme program posuzování shody pro Mongolsko.

Mongolsko dováží více než 80 % svého spotřebního zboží a 60 % potravin. S cílem ochránit spotřebitele a zajistit, aby zboží vyhovělo normám pro dovážené zboží stanoveným ze strany MASM, musí dovážené zboží podléhající programu posuzování shody prokázat na základě testování a verifikace, že je vyhovující. Po provedení úspěšného posouzení vydáme společné osvědčení o shodě, které vydáváme v zastoupení MASM.

Aby mohlo být příslušné zboží na hranicích procleno, musí se povinně prokázat platným osvědčením o shodě.

Tento program posuzování shody napomáhá mezinárodnímu obchodu na základě toho, že:

  • zboží dovážené do země vyhovuje mongolským normám nebo jiným normám schváleným ze strany MASM,
  • minimalizuje podvody a nekalé obchodní praktiky, zejména v oblasti padělaného zboží,
  • zdraví a bezpečnost komunity je pod ochranou,
  • jsou k dispozici dostatečné informace pro řádnou celní klasifikaci zboží,
  • zboží je způsobilé k dovozu do Mongolska.

Naše rozsáhlé zkušenosti s řízením programů posuzování shody po celém světě umožňují, aby naše společnost nabídla efektivní a komplexní řešení vytvořená na míru, poskytovala pomoc vývozcům a zajistila vyhovění jejich zásilek podle mongolských nebo schválených mezinárodních norem.

Máme více než 1000 laboratoří a kanceláří ve více než 100 zemí a můžeme poskytovat služby v oblasti programů posuzování shody kdekoli na světě.