Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vyvážejte zboží do Etiopie a prokažte soulad s mezinárodními normami na základě posouzení shody výrobků od společnosti SGS.

Naše společnost splňuje požadavky Etiopského ministerstva obchodu jako inspekční společnost třetí strany pro všechny výrobky zařazené na seznam povinných etiopských norem. Provádíme posouzení shody výrobků (PCA) pro veškeré regulované zboží vyvážené do země, abychom zajistili, že splňuje příslušné etiopské standardy.

Mezi výrobky regulované podle tohoto programu patří:

  • potraviny a potravinářské výrobky;
  • chemické výrobky;
  • textil, kůže, umělá hmota a guma;
  • mechanické materiály;
  • elektrická a elektronická zařízení.

Pro potvrzení souladu s příslušnými etiopskými standardy musí vývozci předložit tyto doklady:

  • žádost o certifikaci;
  • proforma fakturu, konečnou fakturu;
  • zkušební zprávy z laboratoře akreditované podle ISO 17025;
  • šablony značení/štítků výrobků.

Každou zásilku zboží určeného ke schválení musí před odesláním fyzicky zkontrolovat inspekční společnost třetí strany. V závislosti na povaze výrobku se bude požadovat laboratorní testování nebo dokumentovaná verifikace s cílem prokázat soulad s příslušnými etiopskými standardy.

Jako doklad o vyhovění zásilky bude vydáno osvědčení o inspekci (CoI). Jestliže verifikační činnosti jako testování nebo inspekce ukážou odchylky od verifikačních kritérií, bude vydána zpráva o neshodě (NCR). Vývozci o tom budou informováni a bude jim poskytnuta dostatečná lhůta k zajištění nezbytné nápravy.

Regulované zboží, které bylo dovezeno bez osvědčení o inspekci od oprávněného inspekčního orgánu třetí strany, bude při příjezdu podrobeno systematické místní inspekci, odběru vzorků a testování ze strany ministerstva obchodu. Uvolnění zboží nebude schváleno, dokud nebudou k dispozici uspokojivé výsledky zkoušek.

Naše společnost má desítky let zkušeností s řízením programů pro posouzení shody po celém světě a nabízí vývozcům účinná a komplexní řešení, abychom zajistili, že zásilky zboží vyhoví etiopským požadavkům. Pro více informací kontaktujte vaši místní kancelář SGS.