Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Abyste mohli dovážet textilní a kožené výrobky do Egypta, musíte vyhovět povinným požadavkům tohoto státu na kvalitu a bezpečnost.

Systém pro posouzení shody, který zavedla a monitoruje egyptská Všeobecná organizace pro kontrolu vývozu a dovozu (GOEIC), vyžaduje, aby byla řada dováženého zboží certifikována.

Naše společnost je schválena ze strany GOEIC a Egyptské akreditační rady (EGAC) jako inspekční společnost třetí strany pro tuto službu. Můžeme posuzovat shodu regulovaných výrobků podle egyptských nebo případně mezinárodních norem.

Na sklonku roku 2011 vydalo egyptské Ministerstvo obchodu a průmyslu (MFTI) dva ministerské dekrety, které vyžadují osvědčení o inspekci pro každou zásilku textilních a kožených výrobků dovážených do Egypta. GOEIC následně vydala nový dekret 961/2012, který ruší a nahrazuje dva předchozí ministerské dekrety (626/2011 a 660/2011). Tento dekret obsahuje tyto údaje:

Výkonný ministerský dekret 961/2012:

  • Konfekční oděvy/šaty,
  • koberce a krytiny parketových podlah,
  • textilie pro domácnost,
  • obuv a sportovní boty,
  • kožené tašky,

Peněženky a opasky mohou být posouzeny na požádání zákazníka.

Jak získat certifikaci na základě tohoto programu

Před odesláním musí každá zásilka regulovaného zboží projít fyzickou inspekcí v místě původu prováděnou schválenou inspekční společností třetí strany a vzorky výrobků musí být analyzovány v laboratoři akreditované podle ISO 17025, aby byla prokázána shoda s egyptskými normami. Pro každou zásilku bude vydáno osvědčení o inspekci.

Celý postup

Vývozce, výrobce, dodavatel nebo dovozce by se měl obrátit pro pokyny na svoji nejbližší příslušnou afilaci nebo kancelář SGS Egypt. Abychom mohli kontaktovat naši příslušnou afilaci v zemi dodávky, musí dovozci poskytnout úplné údaje o vývozci. Tato kancelář pak zajistí koordinaci strany dodavatele.

Od vývozce budeme požadovat všechny příslušné informace o výrobku a zásilce (zkušební zprávy, technické údaje, proforma fakturu atd.). To nám umožňuje řádně identifikovat zboží, stanovit, zda se zkušební zprávy vztahují k odesílanému zboží, a také ověřit, že splňuje egyptské normy a požadavky.

Jestliže dokumentace nevyhovuje egyptským normám a/nebo požadavkům, budeme kontaktovat vývozce, aby zajistil další odběr vzorků a testování. (Před naší návštěvou bude vývozcům zaslána cenová nabídka pro realizaci těchto služeb).

Po dokončení budou všechny zkušební zprávy zaslány příslušné kanceláři a ta zajistí konečnou inspekci před odesláním. My provedeme vyhodnocení výsledků inspekce a testování a pokud budou vyhovovat, vydáme po obdržení konečné faktury a dokladu o transportu osvědčení o inspekci.

Máme desítky let zkušeností s řízením programů pro posouzení shody po celém světě a nabízíme účinná a komplexní řešení, abychom urychlili cestu vašich kožených a textilních výrobků na trh, zajistili kvalitu, bezpečnost a omezili potenciální ztráty.

Pro více informací kontaktujte vaši místní kancelář SGS.