Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby hodnocení shody před odesláním do Kamerunu od SGS - autorizovaný poskytovatel hodnocení shody před odesláním u dovozu do Kamerunu.

Agentura L’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) zavedla v Kamerunu program hodnocení shody před odesláním (PECAE). Na jeho základě musí všechny produkty v rámci regulovaného dovozu vyhovět schváleným státním normám nebo technickým předpisům a budou vyžadovat osvědčení o shodě (CoC). V rámci programu PECAE budou výrobky určené k dovozu podrobeny verifikaci a testování v zemi původu (vyvážející zemi). K prokázání, že vyhovují příslušným normám, bude vydáno osvědčení o shodě (CoC). 

Jsme autorizováni ze strany ANOR pro poskytování služeb programu PECAE pro dovoz do Kamerunu a můžeme vám pomoci vyhovět nezbytným dovozním požadavkům. 

Proč si vybrat službu PECAE PAC od společnosti SGS?

Můžeme vám pomoci:

  • zajistit si službu na jednom místě pro získání povinného osvědčení o shodě (CoC) pro náklad a neintruzivní inspekci při příjezdu;
  • potvrdit shodu s příslušnými normami a technickými předpisy;
  • splnit požadavky PECAE pro zajištění kvality produktů, ochrany veřejnosti před nekvalitními produkty a ochrany místních výrobců proti nekalé konkurenci neautorizovaných dovážených produktů, které nevyhovují místním normám;
  • získat potvrzení o shodě na základě provedení požadovaných fyzických inspekcí, laboratorního testování, továrních auditů a verifikace dokumentace.

Autorizovaný poskytovatel služeb PECAE

Jako přední světový dodavatel služeb inspekce, certifikace, testování a verifikace jsme autorizování ze strany Kamerunu poskytovat služby hodnocení shody před odesláním podle požadavků programu PECAE. Díky tomu vám můžeme nabídnout:

  • všechny certifikáty pro celý svět z jednoho místa;
  • řízení klíčových zákazníků ve vaší zemi a/nebo v naší smluvní řídicí kanceláři;
  • okamžitý přístup k informacím o vaší objednávce;
  • podporu při zprostředkování kontaktů všech stran zapojených do procesu;
  • řešení na míru podle vašich požadavků;
  • neintruzivní inspekci při příjezdu (povinné pro všechny zásilky vstupující do Kamerunu).

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili více o našich službách shody produktů podle PECAE.